Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 7 od 11  
Back povratak na rezultate
Nastava i vaspitanje
2013, vol. 62, br. 3, str. 421-437
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 14/10/2013
Kako školski psiholozi u Srbiji vide svoju profesionalnu ulogu?
aUniverzitet u Beogradu, Filozofski fakultet, Odeljenje za psihologiju
bZemunska gimnazija

e-adresa: dspetrov@f.bg.ac.rs, bojana.dim@gmail.com

Projekat

Identifikacija, merenje i razvoj kognitivnih i emocionalnih kompetencija važnih društvu orijentisanom na evropske integracije (MPNTR - 179018)

Sažetak

U ovom istraživanju nastojali smo da ustanovimo kako školski psiholozi u Srbiji vide svoju profesionalnu ulogu u kontekstu reforme obrazovanja i zakonskih promena. U istraživanju je učestvovalo 105 školskih psihologa iz osnovnih škola sa teritorije Srbije. Podaci o različitim aspektima uloge psihologa prikupljeni su pomoću upitnika. Kao izuzetno značajne delatnosti školskog psihologa procenjene su individualno i grupno savetovanje učenika, profesionalno usavršavanje, saradnja sa roditeljima i pomoć u učenju i podrška razvoju učenika. Školski psiholozi smatraju da u svom radu da više vremena treba da posvete upravo onim delatnostima koje su ocenili kao izuzetno značajne. Kao specifično psihološke delatnosti, psiholozi izdvajaju psihološku procenu, individualno i grupno savetovanje i pružanje konsultativnih usluga. Na osnovu dobijenih rezultata može se zaključiti da školski psiholozi kao najznačajnije delatnosti u svom radu percipiraju upravo one delatnosti koje su u Pravilniku o programu svih oblika rada stručnih saradnika iz 2012. godine navedene kao specifični stručni poslovi za psihologe u obrazovanju. Ujedno to su delatnosti kojima ispitivani školski psiholozi žele da posvete najveći deo radnog vremena, što pokazuje da novi pravilnih odgovara aktuelnim potrebama školskih psihologa.

Ključne reči

uloga psihologa; školski psiholozi; delatnosti; samoprocena; obrazovanje

Reference

*** (2009) Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja. Službeni glasnik RS, br. 12/72/2009
*** (2012) Pravilnik o programu svih oblika rada stručnih saradnika. Službeni glasnik RS - Prosvetni glasnik, br. 5
Agresta, J. (2004) Professional Role Perceptions of School Social Workers, Psychologists, and Counselors. Children & Schools, 26(3): 151-163
Ashton, R., Roberts, E. (2006) What is Valuable and Unique about the Educational Psychologist?. Educational Psychology in Practice, 22(2): 111-123
Curtis, M.J., Hunley, S.A., Grier, J.E.C. (2004) The changing face of school psychology: Trends in data and projections for the future. School Psychology Review, 33(1): 49-66
Ehrhardt-Padgett, G.N., Hatzichristou, C., Kitson, J., Meyers, J. (2004) Awakening to a New Dawn: Perspectives of the Future of School Psychology. School Psychology Review, 33(1): 105-114
Gilman, R., Gabriel, S. (2004) Perceptions of school psychological services by education professionals: Results from multi-state survey pilot study. School psychology review, 33(2): 271-286
Glaesel, B. (2003) What are the demands of school psychological work, and how do Danish school psychologists see themselves?. retrieved February 28, 2011, http://www.nepes.eu/index.php?q=node/362
Kovač-Cerović, T. (2010) Školski psiholozi kao agensi promene u školi. u: Zdravo društvo <-> Zdrav pojedinac, 34-36
NASP (2010) National Association of School Psychologists Model for Comprehensive and Integrated School Psychological Services. School Psychology Review, 39(2): 320-330
NEPES (2010) What do psychologists in the educational system. retrieved November 15, 2010, http://www.nepes.eu/files/NEPES%20PPP%20What%20do%20Psychologists%20do%20in%20the%20Educational%20System_0_0.pdf
NEPES (2010) Education, training, professional profile and service of psychologists in the European educational system. retrieved January 15, 2012, http://www.nepes.eu/files/EN%20VERSI0N%20ESPIL%20PAPER.pdf
Petrović, D., Jovanović, V. (2011) Positioning of school psychologist: Someone who Solves the problem. u: European congress of psychology (12th), Istanbul, Turkey, 4-08 July, str. 183
Petrović, D., Dimitrijević, B. (2011) Konstrukcija instrumenta za ispitivanje samopercepcije položaja i uloge psihologa u obrazovanju. u: 59. Naučno stručni skup psihologa Srbije, Sokobanja, 1.- 4. jun, str. 93
Watkins, M.W., Crosby, E.G., Pearson, J.L. (2001) Role of the School Psychologist: Perceptions of School Staff. School Psychology International, 22(1): 64-73