Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1
članak: 8 od 62  
Back povratak na rezultate
Srpski arhiv za celokupno lekarstvo
2018, vol. 146, br. 11-12, str. 700-706
jezik rada: srpski
vrsta rada: istoriografski prilog
objavljeno: 18/01/2019
doi: 10.2298/SARH180130029N
Samoubistvo - o monografiji profesora Milovana Milovanovića i o njegovom samoubistvu
Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet, Institut za sudsku medicinu

e-adresa: vladimir.zivkovic@med.bg.ac.rs

Sažetak

Profesor Milovan Milovanović (1884-1948) osnovao je 1923. godine Sudsko-medicinski zavod, današnji Institut za sudsku medicinu Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Objavio je prve knjige iz sudske medicine za studente medicine na savremenom srpskom jeziku i 37 originalnih radova u srpskim, nemačkim i francuskim časopisima. Autor je poznate monografije 'Samoubistvo', izdate 1929. u Beogradu. Na osnovu sačuvanih rukopisa profesora Milovana Milovanovića rekonstruisali smo način i dinamiku pisanja ove knjige. Profesor Milovanović je pod nedovoljno jasnim okolnostima izvršio samoubistvo 1948. godine. Iznete su i neke nove činjenice u vezi sa njegovom tragičnom smrću. Od 2008. godine Institut za sudsku medicinu u Beogradu nosi ime profesora Milovana Milovanovića.

Ključne reči

Reference

Bogićević, J. (1948) Prof. dr Milovan Milovanović (1884-1948). Srp Arh Celok Lek, Nekrolog. 76(5):491
Čolović, R. (2005) Dr Eduard Mihel. Srp Arh Celok Lek, 133(3-4):210-1
Jovanović, B. (1912) Samoubistva u Kraljevini Srbiji od 1898 do 1907. godine. Beograd: štamparija 'Dositej Obradović'
Milovanović, M. (1928) Pitanje suicidalne profilakse. Liječnički vjesnik, 1318-22; (8)
Milovanović, M. (1928) Prilog anatomo-patologiji samoubice. Medicinski pregled, 8(3)
Milovanović, M. (1929) Utvrđivanje samoubistva uopšte. Arhiv za pravne i društvene nauke, 19(2): 91-9
Milovanović, M. (1929) Ubistvo ili samoubistvo. Arhiv za pravne i društvene nauke, 19(3): 162-77
Milovanović, M. (1947) Sudska medicina. Beograd: Prosveta, 3rd ed
Milovanović, M. (1947) Obdukciona tehnika. Beograd
Milovanović, M. (1929) Samubistvo. Beograd: Scientia
Petrović, M., Milovanović, M. (1929) Samoubistvo. Srp Arh Celok Lek., 57(7): 614-5
Savić, S., Obradović, M., Baralić, I. (1995) Značaj prof. dr Milovana Milovanovića u savremenoj suicidologiji. Srp Arh Celok Lek., 123(7-8): 224-6
Veljković, S. (2009) Hronika sudske medicine u Beogradu. Beograd: CIBIF Medicinski fakultet u Beogradu