Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:11
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:8
članak: 9 od 154  
Back povratak na rezultate
Univerzitetska misao - časopis za nauku, kulturu i umjetnost, Novi Pazar
2018, br. 17, str. 125-135
jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 18/04/2019
doi: 10.5937/univmis1817125K
Pedagoška medijacija - mediji kao koncept komunikacije
Gostivar International VISION University, Gostivar, Macedonia

e-adresa: muhittin.kahveci@vizyon.edu.mk

Sažetak

Novi efektivni model koji se primenjuje u obrazovanju, poslednjih godina pedagoškog procesa posredovanja Model rešavanja konflikta koji omogućava mladima da samostalno razvijaju svoje potencijale i realizuju svoje interese i potrebe. Medijacija - Medijacija kao pedagoški proces veoma je važna za implementaciju u obrazovni proces, posebno vršnjačka medijacija, koja se može pružiti pred sigurnim školama. Primjenom ovog modela, obukom nastavnika i obukom studenata pružamo mir, sigurnost i bitno bi bilo nenasilno rješavanje sukoba, nenasilna komunikacija. Proces pedagoškog posredovanja uči sve zainteresovane strane u školi kako da međusobno komuniciraju kojim jezikom se potiče sazrijevanje novog načina razmišljanja. Ovaj proces je veoma važan jer doprinosi izgradnji pouzdanih međuljudskih odnosa koji mnogo doprinose u smislu nenasilnog rješavanja sukoba, uspješne i produktivne komunikacije, poboljšanja školske klime i poboljšanja obrazovnog procesa. Postavlja se pitanje kako i da li se ovaj pedagoški model efektivno primenjuje u srednjim školama i da li doprinosi smanjenju konflikta i ojačava se između ljudskih odnosa i komunikacijskih veština. Uspeh implementacije medijacije kao pedagoškog modela u srednjim školama svodi se na objektivne i subjektivne faktore koje ova studija daje sveobuhvatan opis.

Ključne reči

Reference

Rozenberg, M. (2002) Jezik saosećanja (nenasilnička komunikacija). Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, str. 27
Trikić, Z., i dr. (2003) Vršnjačka medijacija - od svađe slađe. Beograd: Nemačka organizacija za tehničku saradnju (GTZ) GmbH, str. 161
Violence against Children United Nations Secretary: General's study. http://www.unviolencestudy.org/