Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:6
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 1 od 4  
Back povratak na rezultate
2018, br. 1, str. 115-135
Konceptualizacija bezbednosne dileme u primeni na etničke konflikte u realizmu
Univerzitet u Beogradu, Fakultet bezbednosti

e-adresadusankesic9@gmail.com
Sažetak
Eskalacija etničkih konflikata po okončanju Hladnog rata, uticala je na rađanje ideje o primeni realističkog koncepata bezbednosne dileme na ovaj oblik konflikata. Autori realizma identifikuju kolaps centralne vlasti kao uslov koji omogućava primenu koncepta bezbednosne dileme na razumevanje etničkih konflikata. Stanje bez vrhovnog autoriteta u okviru jedne države uzrokuje bezbednosnu dilemu među etničkim grupama, koje moraju samostalno da se staraju o svojoj bezbednosti. Pionir u primeni koncepta bezbednosne dileme na razumevanje etničkih konflikata jeste Bari Posen. Njegov akademski rad iz 1993. godine ,,Bezbednosna dilema i etnički konflikti" predstavlja utemeljenje primene koncepta bezbednosne dileme na etničke konflikte. Cilj ovog rada jeste prikaz načina konceptualizacije bezbednosne dileme u primeni na etničke konflikte u realizmu. Ostvarivanje ovog cilja podrazumeva predstavljanje svih relevantnih teorijskih stanovišta autora realizma koji su primenili koncept bezbednosne dileme na razumevanje etničkih konflikata. Glavni parametar za analizu i kritiku predstavljenih teorijskih stanovišta jeste poimanje koncepta bezbednosne dileme u izvornom, međudržavnom, nivou primene.
Reference
Collins, A. (1998) The ethnic security dilemma: Evidence from Malaysia. Contemporary Southeast Asia, 20(3): 261-278
Herz, J.H. (1950) Idealist internationalism and the security dilemma. World Politics, 2(2): 157-180
Jervis, R. (2017) Perception and misperception in international politics. Princeton, NJ: Princeton University Press
Kaufman, S.J. (1994) The irresistible force and the imperceptible object: The Yugoslav breakup and western policy. Security Studies, 4(2): 281-329
Kaufman, S.J. (1996) An 'international' theory of inter-ethnic war. Review of International Studies, 22(2): 149-171
Kaufman, S.J. (1996) Spiraling to ethnic war: Elites, masses, and Moscow in Moldova's civil war. International Security, 21(2): 108-138
Roe, P. (2000) Former Yugoslavia: The security dilemma that never was?. European Journal of International Relations, 6(3), 373-393
Roe, P. (2013) Which security dilemma?: Mitigating ethnic conflict: The case of Croatia. u: Living together after ethnic killing, Routledge, pp. 146-179
Roe, P. (2001) Actors' responsibility in `tight', `regular' or `loose' security dilemmas. Security Dialogue, 32(1): 103-116
Roe, P. (1999) The intrastate security dilemma: Ethnic conflict as a 'tragedy'?. Journal of Peace Research, 36(2): 183-202
Tang, S. (2011) The security dilemma and ethnic conflict: Toward a dynamic and integrative theory of ethnic conflict. Review of International Studies, 37(2): 511-536
Tang, S. (2009) The security dilemma: A conceptual analysis. Security Studies, 18(3): 587-623
Wolfers, A. (1962) Discord and collaboration: essays on international politics. Baltimore, Maryland: Johns Hopkins Press
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
DOI: 10.5937/GFB1801115X
objavljen u SCIndeksu: 31.03.2020.
Creative Commons License 4.0