Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:[2]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:33
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:31

Sadržaj

članak: 1 od 6  
Back povratak na rezultate
2017, vol. 34, br. 7-9, str. 62-71
Ugovor o kupoprodaji u rimskom pravu
aUniverzitet Privredna akademija u Novom Sadu, Pravni fakultet za privredu i pravosuđe, Srbija
bSlobomir P Univerzitet, Pravni fakultet, Bijeljina, Republika Srpska, BiH

e-adresasanja.m03@gmail.com, danijelamnikolic@gmail.com
Ključne reči: kupovina; prodaja; empatio venditio
Sažetak
Ugovor o kupoprodaji je ugovor koji vodi poreklo od rimskog kontrakta empatio venditio. Ovim konsensualnim ugovorom se jedna strana venditor obavezuje da prenese potpuno raspolaganje na stvari, a druga strana emptor, da zauzvrat plati određeni iznos novca (pretium). U ovom radu će biti analizirano poreklo ugovora o kupoprodaji u rimskom pravu.
Reference
Bujuklić, Ž. (2005) Forum Romanum - Rimska država, pravo, religija i mitovi. Centar za publikaciju fakulteta u Beogradu
Ignjatović, M. (2010) Rimsko pravo: priručnik za pripremu ispita. Banja Luka: Panevropski univerzitet Aperon, prvo izdanje
Ignjatović, M. (2014) Pravna pravila rimskog prava. Niš: Pravni fakultet
Justinian, G. (1982) Institucije. Beograd: Nolit
Maksimović, S., Despotović, D. (2016) Ugovor o delu u Rimskom pravu. Pravo - teorija i praksa, vol. 33, br. 7-9, str. 32-43
Malenica, A.D. (2003) Rimsko pravo. Novi Sad: Pravni fakultet - Centar za izdavačku delatnost
Ožegović, N., ur. (2008) Zakon o obligacionim odnosima sa registrom pojmova. Beograd: Poslovni biro, prvo izdanje
Romac, A. (1981) Rimsko pravo. Zagreb: Pravni fakultet
Sič, M. (2002) Praktikum iz rimskog privatnog prava. Novi Sad: Pravni fakultet
Sič, M. (2006) Trajne vrednosti rimskog prava. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu, br. 43/3-4, 384
Sič, M. (2013) Katastri, zemljišni registri i isprave o kupoprodaji u starom Rimu - elementi modernih zemljišnih knjiga. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 47, br. 2, str. 279-302
Stanojević, O. (2003) Rimsko pravo. Srpsko Sarajevo: Pravni fakultet
Stojanović, S. (2016) Zbornik radova studenata doktorskih studija prava. Niš: Pravni fakultet, Vol. 4, Univerziteta
Vuletić, V. (2012) Nastanak i razvoj rimske prodaje - trijumf načela konsensualnosti. Harmonius, 1 (1)
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: prikaz
DOI: 10.5937/ptp1709062M
objavljen u SCIndeksu: 01.02.2018.

Povezani članci

Nema povezanih članaka