Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [4]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:5
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2
članak: 1 od 13  
Back povratak na rezultate
Menadžment u hotelijerstvu i turizmu
2018, vol. 6, br. 2, str. 71-78
jezik rada: engleski
vrsta rada: pregledni članak
objavljeno: 20/12/2018
doi: 10.5937/menhottur1802079B
Razvoj turizma u selima sa kulturama manjina - selo Zlot i selo Sjaocang Še naroda
aFujian Agriculture and Forestry University, College of Management/College of Tourism, China
bUniverzitet u Beogradu, Filološki fakultet

e-adresa: markoblaz@live.com

Sažetak

Ovaj rad istražuje dva sela, jedno u Evropi u istočnom delu Srbije po imenu Zlot, a drugo u Kini u provinciji Fuđen, selo Sjaocang Še naroda. Ovo su dva sela sa značajnom populacijom nacionalnih manjina, pa je njihova istorijska pozadina i lokalna tradicija objašnjena kako bi se ukazalo na potencijal za razvoj seoskog turizma. Pomoću modela osnaživanja stanovništva, sela se mogu razviti i dostići svoj puni potencijal kao i pružiti svojim stanovnicima bolje prihode i podsticaj da zadrže i podele sa drugima vredne tradicije manjina, koje postoje već dugi niz godina. Model osnaživanja može pomoći lokalnom stanovništvu u poboljšanju ekonomskog statusa tako što će biti uključeni u turizam u svojim selima, a zbog bogate lokalne tradicije manjina koje tu žive i prekrasnog prirodnog krajolika potencijal je veliki. Langde Mode bi se trebalo sprovesti tako što će davati smernice zajednici kako bi se poboljšao seoski turizam na ovim područjima, kao i život lokalne zajednice.

Ključne reči

osnaživanje stanovništva; seoski turizam; kulture manjina; selo Zlot; selo Sjaocang Še naroda

Reference

Akama, J.S. (1996) Western environmental values and nature-based tourism in Kenya. Tourism Management, 17(8): 567-574
Bălan, M., Burghelea, C. (2015) Rural Tourism and its Implication in the Development of the Fundata Village. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 188: 276-281
Bao, J., Sun, J. (2008) Community participation in tourism of Yubeng village: Means of participation and its significance for empowerment. Tourism forum, 58-65; 4
Blažević, M., Chen, G. (2018) Image of fujian province as a tourist destination - a foreigner’s perspective. Facta Universitatis, Series: Economics and Organization, str. 257
Chen, Z., Li, L., Li, T. (2017) The organizational evolution, systematic construction and empowerment of Langde Miao's community tourism. Tourism Management, 58: 276-285
Demirović, D., Cimbaljević, M., Vujko, A. (2018) Verski objekti i događaji kao osnova za razvoj turizma u gradovima - studija slučaja - Novi Bečej. Menadžment u hotelijerstvu i turizmu, vol. 6, br. 1, str. 63-71
Dimitrovski, D.D., Todorović, A.T., Valjarević, A.D. (2012) Rural Tourism and Regional Development: Case Study of Development of Rural Tourism in the Region of Gruţa, Serbia. Procedia Environmental Sciences, 14: 288-297
Filipović, N. (2018) Nematerijalno kulturno nasleđe kao motiv za izbor turističke destinacije Aranđelovac. Menadžment u hotelijerstvu i turizmu, vol. 6, br. 1, str. 53-62
Gao, J., Wu, B. (2017) Revitalizing traditional villages through rural tourism: A case study of Yuanjia Village, Shaanxi Province, China. Tourism Management, 63: 223-233
Guo, Z., Sun, L. (2016) The planning, development and management of tourism: The case of Dangjia, an ancient village in China. Tourism Management, 56: 52-62
Ivkov-Džigurski, A., Babić, V., Dragin, A., Košić, K., Blešić, I. (2012) The Mystery of Vlach Magic in the Rural Areas of 21st century Serbia. Eastern European Countryside, 18(1): 61-83
Nowicka, E. (2016) Etniczna tożsamość Arumunów/Wlachów w XXI stuleciu. Res Historica, 41: 213
Silva, L., Leal, J. (2015) Rural tourism and national identity building in contemporary Europe: Evidence from Portugal. Journal of Rural Studies, 38: 109-119
Trišić, I. (2017) Ethno-social tourist values of Branicevo District. Hotel and Tourism Management, 5(2); 51-60
Zhang, X. (2012) Research on the Development Strategies of Rural Tourism in Suzhou Based on SWOT Analysis. Energy Procedia, 16: 1295-1299
Zuo, B. (2009) Localization of empowerment theory in China's tourism development: A case study of Diqing in Yunnan Province. Tourism Science, 23(2), 1-8, https://doi.org/10.16323/j.cnki.lykx.2009.02.003