Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:36
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:8

Sadržaj

članak: 4 od 27  
Back povratak na rezultate
2018, vol. 52, br. 3, str. 1025-1046
Vrste, cilj (svrha) i načini smanjenja osnovnog kapitala društva s ograničenom odgovornošću
Univerzitet u Novom Sadu, Pravni fakultet

e-adresaV.Marjanski@pf.uns.ac.rs
Projekat:
Ovaj rad je nastao u okviru projekta: Pravna tradicija i novi pravni izazovi, Pravnog fakulteta u Novom Sadu

Sažetak
Smanjenje osnovnog kapitala je zakonom utvrđen postupak čije uspešno sprovođenje za posledicu ima smanjenje vrednosti do tada registrovanog osnovnog kapitala. Predmet ovog rada su neka od najznačajnijih pitanja u vezi sa postupkom smanjenja osnovnog kapitala: vrste, svrha (cilj) i načini smanjenja osnovnog kapitala društva s ograničenom odgovornošću. Iako se u Zakonu o privrednim društvima ne pominju vrste smanjenja osnovnog kapitala, u ekonomskoj i pravnoj teoriji, ali i uporednom pravu izgrađena je podela smanjenja osnovnog kapitala prema dva kriterijuma. Prema ekonomskom kriterijumu, jednako kao i kod povećanja osnovnog kapitala, razlikuju se efektivno i nominalno smanjenje osnovnog kapitala. Pomenuta ekonomska podela dovela je do stvaranja dva različita pravna postupka smanjenja osnovnog kapitala u pravu privrednih društava. U tom smislu razlikuju se redovni (nem. ordentliche Kapitalherabsetzung) i pojednostavljeni postupak smanjenja osnovnog kapitala (nem. verainfachte Kapitalherabsetzung). Cilj ili više njih su razlozi zbog kojih se sprovodi smanjenje osnovnog kapitala. Cilj (svrha) smanjenja osnovnog kapitala je, s jedne strane, obaveštenje poveriocima o stanju društva i, s druge strane, zaštita članova društva s ograničenom odgovornošću. Od vrsta i ciljeva smanjenja osnovnog kapitala treba razlikovati načine tj. pravne tehnike kojima se dolazi do smanjenja osnovnog kapitala. Do poslednjih izmena i dopuna Zakona o privrednim društvima na smanjenje osnovnog kapitala društva s ograničenom odgovornošću shodno su se primenjivale odredbe o smanjenju osnovnog kapitala akcionarskog društva. Dakle, nije postojala posebna regulativa koja bi se odnosila na smanjenje osnovnog kapitala društva s ograničenom odgovornošću. Nova regulativa je, međutim, nepotpuna. Ovakvo nepotpuno regulisanje ovog postupka, uz istovremeno potpuno ukidanje shodne primene normi o smanjenju osnovnog kapitala akcionarskog društva, verovatno će izazvati još veće probleme u praksi.
Reference
*** (2011-2018) Zakon o privrednim društvima. Sl. Glasnik, br. 36/11, 99/11, 83/14 - dr. zakon, 5/15, 44/2018 - dalje u fusnotama ZPD, čl. 44, st. 3
*** (1993-2009) Zakon o trgovačkim društvima Republike Hrvatske. Narodne novine, br. 111/93, 34/99, 121/99 - vjerodostojno tumačenje, 52/00. - Odluka USRH, 118/03, 107/07, 146/08 i 137/09), čl. 462, st. 2
*** (2018) Zakon o privrednim društvima. Sl. Glasnik, br. 44/2018 - primena od 1. oktobra 2018. godine
*** (2011-2015) Zakon o privrednim društvima. Sl. Glasnik, 36/11,99/11, 83/14-dr. zakon, 5/15
*** Zakon o društvima s ograničenom odgovornošću SR Nemačke / Gesetz betreffend die Gesselschaften mit beschränkter Haftung. poslednja izmena BGBI. I. S. 2446
*** (1993-2009) Zakon o trgovačkim društvima Republike Hrvatske. Narodne novine, br. 111/93, 34/99, 121/99 - vjerodostojno tumačenje, 52/00. - Odluka USRH, 118/03, 107/07, 146/08 i 137/09, čl. 342-348
Arsić, Z., Marjanski, V. (2018) Pravo privrednih društava. Novi Sad, 304
Arsić, Z.V. (2017) Smanjenje osnovnog kapitala akcionarskog društva i zaštita poverilaca. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 51, br. 3-1, str. 625-638
Fleischer, H., Goette, W., ur. (2011) Münchenr Kommentar zum Gesetz betreffend die Gesellschaften mit beschränker Haftung - GmbHG. München, 396
Gellis, M. (2000) Kommentar zum GmbH: Gesetz. Wien, 4. Auflage, 497-498
Marjanski, V.Ž. (2015) Sticanje sopstvenog udela društva s ograničenom odgovornošću otkupom od člana društva. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 49, br. 2, str. 671-681
Marjanski, V.Ž. (2017) Odluka o povećanju osnovnog kapitala društva s ograničenom odgovornošću novim ulozima. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 51, br. 3-1, str. 753-766
Müller, W., Hense, B. (1995) Beck'sches Handbuch der GmbH: Gesellschaftsrecht. München: Steuerrecht, 393
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/zrpfns52-19878
objavljen u SCIndeksu: 20.05.2019.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka