Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:15
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:14

Sadržaj

članak: 5 od 27  
Back povratak na rezultate
2017, vol. 65, br. 2, str. 5-25
Oporezivanje kapitalnih dobitaka privrednih društava od prenosa akcija uz naknadu
Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet

e-adresadejan.popovic@ius.bg.ac.rs, gordana@ius.bg.ac.rs
Ključne reči: kapitalni dobitak; akcije; udeli u kapitalu; porez nakapitalne dobitke; ugovori o izbegavanju dvostrukog oporezivanja
Sažetak
Predmet ovog rada je poreski tretman kapitalnih dobitaka privrednih društava od prodaje akcija i udela, kako u nacionalnom, tako i ugovornom poreskom pravu. Autori ukazuju na to da Autentično tumačenje čl. 27 Zakona o porezu na dobit pravnih lica otvara prostor za oporezivanje i potencijalnog, a ne samo realizovanog kapitalnog dobitka, iz čega proističu štetne posledice. Na osnovu uporednopravne analize, oni predlažu mere za otklanjanje postojećeg ekonomskog dvostrukog oporezivanja i zalažu se za pružanje kredita za porez na kapitalne dobitke plaćen u inostranstvu. Radi sprečavanja poreske evazije, sugeriše se uvođenje jemstva za rezidentno privredno društvo kada od njega nerezidentno društvo ostvari kapitalni dobitak, a ne podnese poresku prijavu. Na osnovu analize važećih poreskih ugovora Srbije zaključeno je da se u njih 28 nalazi samo opšte koliziono pravilo, kojim se pravo oporezivanja kapitalnog dobitka od otuđenja akcija ili udela prepušta isključivo državi rezidentstva lica koje je otuđilo akcije, odnosno udele, dok je u preostalih 30 predviđeno i dopunsko koliziono pravilo.
Reference
*** (2016) Model-konvencija o porezima na dohodak i na imovinu. Beograd: Srpsko fiskalno društvo, Model-konvencija o porezima na dohodak i na imovinu, Srpsko fiskalno društvo, Beograd 2016
Bittker, B.L., Lokken, L. (1999) Federal taxation of income, estates and gifts. Boston: Warren, Gorham & Lamont, Vol. 1
Cnossen, S., Bird, R.M., eds. (1990) The personal income tax: Phoenix from the ashes?. Amsterdam: North-Holland
Dabetić, D. (2008) Republika Srbija i izbegavanje dvostrukog oporezivanja-[priručnik za primenu medjunarodnih ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja]. Beograd: Računovodstvo
Feldstein, M. (1982) Capital Taxation. Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research
Goode, R. (1990) Key issues in the reform of personal income tax. u: Cnossen S.; Bird R.M. [ur.] The Personal Income Tax: Phoenix from the Ashes?, Amsterdam: North-Holland
Hütter, E. (2013) Austria. u: Maisto G. [ur.] Taxation of companies on capital gains on shares under domestic law, EU law and tax treaties, Amsterdam: IBFD
King, J.R. (1995) Taxation of capital gains. u: Shome P. [ur.] Tax Policy Handbook, Washington, DC: IMF
Maisto, G., ed. (2013) Taxation of companies on capital gains on shares under domestic law, EU law and tax treaties. Amsterdam: IBFD
Messere, K. (1993) Tax policy in OECD countries. Amsterdam: IBFD
Navez, E.J. (2013) Belgium. u: Maisto G. [ur.] Taxation of companies on capital gains on shares under domestic law, EU law and tax treaties, Amsterdam: IBFD
Pires, M. (1990) International juridicial double taxation of income. Deventer: Kluwer
Popović, D. (2016) Poresko pravo. Beograd: Pravni fakultet, Popović, D. Poresko pravo, Pravni fakultet u Beogradu, Beograd 2016
Popović, D., Kostić, S.V. (2009) Ugovori Srbije o izbegavanju dvostrukog oporezivanja - pravni okvir i tumačenje. Beograd: Cekos-In, Popović, D. Kostić, S. V. Ugovori Srbije o izbegavanju dvostrukog oporezivanja. Pravni okvir i tumačenje, Cekos-In, Beograd 2009
Popović, D., Ilić-Popov, G. (2016) Odnos poreskog prava i privatnog prava. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, vol. 64, br. 1, str. 11-30
Roth, E.S. (2013) Canada. u: Maisto G. [ur.] Taxation of companies on capital gains on shares under domestic law, EU law and tax treaties, Amsterdam: IBFD
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
DOI: 10.5937/AnaliPFB1702005P
objavljen u SCIndeksu: 13.07.2017.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka