Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:10
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:9

Sadržaj

članak: 8 od 26  
Back povratak na rezultate
2014, vol. 7, br. 4, str. 39-49
Mehanizmi inicijalne javne ponude akcija na berzama Centralne i Istočne Evrope
Ministarstvo odbrane Republike Srbije, Beograd

e-adresazoran@djordjevic.co.uk
Sažetak
Tokom poslednje dekade XX veka zemlje Centralne i Istočne Evrope (CIE) od kojih su većina bile tadašnje socijalističke centralno-planske ili samoupravno- tržišne privrede, otpočele su proces tranzicije i prelazak na slobodne tržišne privrede razvijenih institucija, vladavine prava i demokratskih sloboda. Naredni korak za ovu grupu zemalja je bio proces pristupanja članstvu Evropske unije koji je kulminirao i njihovim uspešnim priključivanjem 2004. godine. Takvo pristupanje relativno slabije razvijenih privreda sa drugačijim privrednim ustrojstvom i prelazak na tržište je uslovio potrebu i nužnost snažne ekonomske integracije sa privredama EU i na globalnom planu. Mehanizam inicijalne javne ponude akcija (IJP) na berzama CIE koje čine formalnu integrativnu poslovnu grupaciju kroz strateški horizont doprinosi rastu berzanskih investicija. Rad je usmeren na analizu savremene literature koja je usmerena na ekspanziju mehanizama IJP na ovim berzama u funkciji rasta stope kapitalizacije, jačanje grupacije berzi CIE, uz sve snažnije trendove integracije berzi sa vodećim u Evropskoj uniji i u svetu.
Reference
*** Appendic 2.3 basic concepts and definitions in financial market microstructure
Arnold, G. (2000) Financial services marketing. Harlow: Pearson Education Ltd
Boskovic, T., Cerruti, C., Noel, M. (2010) Comparing European and U.S. Securities Regulations. u: World Bank Working Paper No. 184
Christensen, H., Hail, L., Leuz, C. (2011) apital Market Effect of Securities Regulation: Hysteresis
Karshenas, M. (2009) The impact of global financial and economic crisis on LDC economies. United Nations Office of the High Representative for the Least Developed Countries, Landlock Developed Countries and Small Island Developing States(UN-OHRLLS), 26 June, http://www.ony.unu.edu/media/reportonldcs25june09event.pdf, 23.12.2012
Ljutić, B.Ž. (2007) Bankarsko i berzansko poslovanje: investicioni pristup, edicija magistar biznis i administracija. Beograd: MBA Press, str. 270
Shah, A. (2010) Global financial crisis. Global Issues, December 11, http://www.globalissues.org/article/768/global-financial-crisis, 23.12.2012
Slee, R.T. (2011) Private capital markets-valuation, capitalization, and transfer of private business interests. John Wiley and Sons
Vasiljević, M.S. (2011) Kompanijsko pravo - pravo privrednih društava. Beograd: Pravni fakultet Univerziteta
Veselinović, B., Vunjak, N. (2011) Poslovne finansije - teorija i praksa. Novi Sad: Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/etp1404039D
objavljen u SCIndeksu: 13.05.2015.

Povezani članci

Anali Pravnog fak Beograd (2012)
Public disclosure of inside information
Lepetić Jelena

Ekonomika (2013)
Efekti primene nove zakonske regulative na poslovanje preduzetnika
Knežević Mirjana

Ekonomika poljoprivrede (2016)
Uzroci različite profitabilnosti poljoprivrednog sektora
Vučković Branko

prikaži sve [16]