Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:9
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:6
članak: 2 od 12  
Back povratak na rezultate
Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Prištini
2018, vol. 48, br. 3, str. 193-217
jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
doi:10.5937/ZRFFP48-18356
Creative Commons License 4.0
Mirko Kujačić i socijalna umetnost u Srbiji
aUniverzitet u Nišu, Fakultet umetnosti
bUniversity of Priština with temporary head-office in Kosovska Mitrovica, Faculty of philosophy, Department of history of art

e-adresa: mageleg@mts.rs, marta.vukotic@gmail.com

Projekat

Srpska umetnost 20. veka: nacionalno i Evropa (MPNTR - 177013)

Sažetak

Umetnost četvrte decenije XX veka, koja kao da je i sama najavljivala Drugi svetski rat, bila je polarizovana između tzv. 'čiste umetnosti' (l'art pour l'art), angažovane umetnosti (l'art pour l'idée) i borbenog realizma. Ova odvojenost često je prouzrokovala ideološke sukobe koji su se zaoštravali i prelazili u sferu političkih sukoba. Dva modela levih ideoloških koncepata ogledaju se u socijalno angažovanom umetničkom radu dve programsko deklarisane grupe koje su se zalagale za angažovani oblik umetničkog delovanja: grupe 'Zemlja' (1929-1935) iz Zagreba i grupe 'Život' (1932-1940) iz Beograda. Socijalna umetnost u Srbiji imala je snažne začetke u drugoj polovini treće decenije dvadesetog veka i protezala se kroz period ratnih dešavanja do 1943. godine. U periodu između dva svetska rata počinje Manifestom Mirka Kujačića (1901-1987) objavljenim 1932. godine i izložbom njegovih nadrealističkih kolaža, uramljene cokule, objekta pod nazivom 'Zimski motiv' i njenog pandana, slike pod nazivom 'Koren beogradske otmenosti'. Važan događaj za nastavak ovakvih umetničkih tendencija je formiranje grupe 'Život' 1934. godine u Beogradu, čiji je Kujačić bio jedan od osnivača i glavnih protagonista.

Ključne reči

jugoslovenska savremena umetnost; socijalna umetnost; grafika; slikarstvo; 'Život'; 'Zemlja'; 'Srbija'

Reference

*** (1926) Beograđani oduševljeno pozdravljaju velikog indijskog pesnika. Dva predavanja g. Rabindranata Tagora. Politika, Anonim ,str. 6, 17. novembar
Anonim (1926) Rabindranat Tagore u Beogradu. Politika, str. 5, 16. novembar
Breton, A. (1979) Tri manifesta nadrealizma. Kruševac: Bagdala
Ćetković, V. (1991) Socijalna umetnost u Srbiji između dva rata. Novi Sad: Akademija umetnosti
Ćosić, B. (1969) Socijalna umetnost u Srbiji. u: Protić M.B. [ur.] Jugoslovenska umetnosti XX veka. 1929-1950 - nadrealizam. Socijalna umetnost, Beograd: Muzej savremene umetnosti, 24-35
Dedić, N. (2012) Socijalni realizmi - ka postavangardnoj kritici društva. u: Šuvaković M. [ur.] Istorija umetnosti u Srbiji XX veka. Realizmi i modernizmi oko hladnog rata, Beograd: Orion Art, 77-98, drugi tom
Depolo, J. (1969) Socijalna umetnost u Srbiji. u: Protić M.B. [ur.] Jugoslovenska umetnosti XX veka. 1929-1950 - nadrealizam. Socijalna umetnost, Beograd: Muzej savremene umetnosti, 35-50
Lasić, S. (1970) Sukobi na književnoj ljevici 1928-1952. Zagreb: Liber
Marjanović, S. (1964) Bora Baruh. u: Bora Baruh - katalog izložbe, Jajce: Spomen muzej II zasedanja AVNOJ, br. 4, str. 11
Marković, S. (2009) Decembarska grupa. Beograd: Institut za istoriju umetnosti Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu
Mirski, F. (1926) Indijski nacionalizam - povodom dolaska g. Rabindranat Tanore. Politika, str. 4, 15. novembar
Mitrović, A. (1983) Angažovano i lepo - umetnost u razdoblju svetskih ratova 1914-1945. Beograd: Narodna Knjiga
N.J. (1932) Na sredini belog platna prikačena stara cokula. Politika, str. 7, 25. aprila
Petrović, R. (1932) Staša Beložanski i Mirko Kujačić, slikari. Politika, str. 7, 26. april
Protić, M. (1971) Četvrta decenija - ekspresionizam boje, poetski realizam, intimizam, koloristički realizam. u: Protić M.B. [ur.] Jugoslovenska umetnost XX veka. Čevrta decenija. Ekspresionizam boje, poetski realizam, Beograd: Muzej savremene umetnosti, 7-13
Rozić, V. (1983) Likovna kritika u Beogradu između dva svetska rata 1918-1941. Beograd
Šuvaković, M. (2009) Teorija i praksa avangarde. u: Šuvaković M. [ur.] Istorija umetnosti u Srbiji XX veka. Radikalne umetničke prakse, Beograd: Orion Art, 53-63, prvi tom
Šuvaković, M. (2010) Avangarde u Jugoslaviji i Srbiji. u: Šuvaković M., prir. i ur. [ur.] Istorija umetnosti u Srbiji XX veka. Radikalne umetničke prakse, Beograd: Orion Art, 63-74, prvi tom
Šuvaković, M. (2012) Desne opcije i socijlana umetnost pred Drugi svetski rat. u: Šuvaković M. [ur.] Istorija umetnosti u Srbiji XX veka. Realizmi i modernizmi oko hladnog rata, Beograd: Orion Art, 41-76, drugi tom
Tešić, G. (1983) Zli volšebnici. Polemike i pamfleti u srpskoj književnosti 1917-1943. Beograd: Slovo ljubve, Beogradska knjiga Matica srpska, knj. 3
Trifunović, L. (1973) Srpsko slikarstvo 1900-1950. Beograd: Nolit
Trifunović, L. (1967) Srpska likovna kritika. Beograd: Izbor
Vukotić, M. (1985) Nova avangarda u starom zakašnjenju - razgovor sa Mirkom Kujačićem. Ovdje, god. XVII. r. 198, str. 26-28