Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 8 od 12  
Back povratak na rezultate
Glasnik Antropološkog društva Srbije
2011, br. 46, str. 317-323
jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
Motiv krvi u delima umetnika
aVojna bolnica, Niš
bUniverzitet u Kragujevcu, Medicinski fakultet

Sažetak

Krv je specijalizovano vezivno tkivo čija je međućelijska supstanca u tečnom stanju, a ćelije nemaju stalan položaj. Sastoji se iz krvne plazme i formiranih celularnih elemenata. Formirani elementi obuhvataju ćelije krvi (eritrocite i leukocite) i ćelijske fragmente (trombocite). U gotovo svim tradicionalnim kulturama krv se smatra životnom silom, životnim principom i identifikuje sa samim konceptom života. Sažimajući istorijsko, etnološko i antropološko tumačenje krvi, mogla bi da se definiše formula: krv=životna sila=stvaranje=univerzalni lek=sam život. Motiv krvi često zauzima centralno mesto u svetskoj umetnosti od praistorije do pop arta. Da li bi Sofoklove tragedije i Šekspirove drame, ili epopeje ruskih klasika bile toliko prisutne u lektiri čoveka 21 veka da im se junaci ne potpisuju vlastitom krvlju? Od anonimnog pećinskog slikara iz Altamire, preko starih majstora Goje i Velaskeza, sve do ovovremenskih De Kirika i Oskara Kokoške, krv je bila omiljena boja. I zato smo dužni, da mi koji smo pozvani, ne samo iz etičkih i biomedicinskih već i kulturoloških razloga brinemo o krvi kao egzistencijalnom elementu.

Ključne reči

Reference

*** (1986) Mala enciklopedija. Beograd: Prosveta
Anđelković, Z., Somer, L., Matavulj, M., Lačković, V., Lalošević, D., Nikolić, I., Milosavljević, Z., Danilović, V. (2002) Ćelija i tkiva. Niš: Bonafides
d'Adamo J.P., Vitni, K. (2006) Enciklopedija krvnih grupa. Zrenjanin: Sezam buk
Guyton, A.C., Hall, J.E. (2003) Medicinska fiziologija. Beograd: Savremena administracija
Janson, H.W. (1982) Istorija umetnosti. Beograd: Prosveta
Junqueira, L.C., Carneiro, J. (2005) Osnove histologije. Data Status, jedanaesto izdanje
Kolombje, P. (1973) Istorija slikarstva. Beograd: Nolit
Labar, B., Hauptman, E., i dr. (2007) Hematologija. Zagreb: Školska knjiga
Manojlović, D. (2000) Interna medicina. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Renak, S. (1967) Apolo - opšta istorija likovnih umetnosti. Beograd: Srpska književna zadruga
Volk, P. (2008) Imenar srpskog filma. Beograd: Fond 'Milan Djoković'