Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:11
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4
članak: 6 od 120  
Back povratak na rezultate
Kultura
2018, br. 160, str. 178-192
jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljeno: 06/12/2018
doi: 10.5937/kultura1860178A
Kultura i demokratija - razbistravanje pojmova
Institut za pedagoška istraživanja, Beograd

Sažetak

U radu se razmatra pojmovno i istorijski odnos kulture i (ne)demokratije. Pojam kulture se razumeva na širi (način ukupnog života jedne nacije) i uži (umetničko­stvaralački) način. Kao poredak koji ne sprečava slobodu mišljenja, stvaranja i delovanja, demokratija predstavlja širenje slobode umetničkog polja kulture. U radu se ne osporava napredak u širenju povoljnih uslova za kulturno stvaralaštvo u demokratiji. Podseća se na činjenicu da su tokom istorije društva, preovladavali nedemokratski oblici vladavine.U takvim okolnostima su stvorena velika dela kulture i umetnosti. Ova činjenica se objašnjava sposobnošću stvaralaca da pronađu oblik za svoje umetničke ideje i u nedemokratskim društvima. Zapravo, ti sistemi su predstavljali izazov za umetničko i kulturno stvaralaštvo. U završnom delu analiziraju se problemi kulture i umetnosti u odnosu prema publici: pojavljuju se u 1) 'sporovima' umetničkog dela sa grupama umetničke publike, 2) jačanju tržišta kao posrednika između dela i publike; 3) samopredstavljanje stvaralaca i 'stvaralaca' na društvenim mrežama.

Ključne reči

Reference

Avramović, Z. (2008) Sociologija i književnost. Beograd: Raška škola
Avramović, Z. (2013) Ogledi iz kulture i književnosti. Beograd: Zavod za udžbenike
Avramović, Z. (2016) Književnici i politika u srpskoj kulturi (1804-2014). Novi Sad: Pravoslavna reč
Avramović, Z. (1998) Drugo lice demokratije. Beograd: Filip Višnjić
Avramović, Z. (2006) Kultura. Beograd: Zavod za udžbenike
de Tokvil, A. (1990) Demokratija u Americi. Sremski Karlovci: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića
Kelner, D. (2004) Medijska kultura. Beograd: Clio
Kin, Dž. (1995) Mediji i demokratija. Beograd: Filip Višnjić
Maksić, S. (1993) Kako prepoznati darovitog učenika. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja
Špengler, O. (1989) Propast Zapada. Beograd
Zurovac, M. (2005) Tri lica lepote. Beograd: Službeni glasnik