Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:6
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4
članak: 9 od 114  
Back povratak na rezultate
Vojno delo
2018, vol. 70, br. 3, str. 479-490
jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
doi:10.5937/vojdelo1803479L


Osetljivost uloge vojske u borbi protiv savremenog terorizma
Univerzitet odbrane u Beogradu, Vojna Akademija

Sažetak

Očigledno je da će borba protiv globalnog terorizma potrajati dugo i biti naporna. Kao deo sistema bezbednosti jedne zemlje, vojska ima značajnu ulogu u borbi protiv ove pojave. U okolnostima određenih političkih i socijalnih uslova u društvu, upotreba vojske bi mogla da prouzrokuje negativne posledice na buduće unutrašnje političke odnose i ostvarivanje prava i sloboda građana u tom društvu. U izvršenju svoje uloge, vojska bi u ovoj borbi mogla da utiče na eskalaciju sukoba, kao i da podstiče stvaranje novih terorista. Ovaj rad ima za cilj da kritički razmotri efekte i posledice koje su vezane za osetljivost uloge vojske, a samim tim i njenu upotrebu u savremenoj borbi protiv terorizma.

Ključne reči

Reference

Aljazeera news (2015) Army patrols deserted streets as Brussels on edge. 22.11.2015, http://www.aljazeera.com/news/2015/11/army-patrols-deserted-streets-brussels-highalert-151121160847096.html, 15.11.2016
Andrew, N.W. (2010) Exceptionalism and the Politics of Counter - Terrorism: Liberty, Security and the War on Terror. London: Routledge
Benest, D. (2009) British Leaders And Irregular Warfare. u: Verweij, D.E.M.; Baarda, Th.A [ur.] The Moral Dimension of Asymmetrical Warfare, Brill, str. 169-178
CNN News (2014) ISIS can 'muster' between 20, 000 and 31, 500 fighters. 12.09.2014, http://edition.cnn.com/2014/09/11/world/meast/isis-syria-iraq, 18.11.2016
CNN News (2015) Security boosted as Europe scrambles to handle growing threats. http://edition.cnn.com/2015/01/17/europe/europe-terrorism-threat, 02.11.2016
Crenshaw, M. (2010) Introduction in The Consequences of Counterterrorism. New York: Russell Sage Foundation
Cuthbertson, I.M. (2006) The nature of the terrorist threat and national responses to terrorism: The British case. u: National Counter-Terrorism Strategies, IOS Press
Erbay, T. (2012) The role of the military in counterterrorism: Unintended consequences. Monterey, California: Naval postgraduate school
FCNL (2011) The illusion of security. 11.06.2011, https://www.fcnl.org/updates/the-illusion-of-security-12, 17.11.2016
Gaćinović, R. (2015) Uloga vojske u suprotstavljanju terorističkim aktivnostima. Vojno delo, vol. 67, br. 2, str. 170-184
Hughes, G. (2011) The military's role in counterterrorism: Examples and implications for liberal democracies: Letort paper. Carlisle: Strategic studies institute, U.S. Army War college
Moulson, G. (2015) German cabinet approves military intervention against ISIS in Syria. The World Post, http://www.huffingtonpost.com/entry/germany-isissyria_565dae34e4b072e9d1c32977, 30.10.2016
Rykhtik, M. (2006) Asymmetric Threats and Counter-Terrorism Strategies in Russiain National Counter-Terrorism Strategies. IOS Press
Shelley, L. (2006) Countering Terrorism in the US: The Fallacy of Ignoring the Crime-Terror Nexus in National Counter-Terrorism Strategies. IOS Press
Vankovska-Cvetkovska, B. (1995) Vojskata i demokratijata. Skopje: NIP Nova Makedonija