Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:7
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4
članak: 5 od 15  
Back povratak na rezultate
Godišnjak Fakulteta za kulturu i medije: komunikacije, mediji, kultura
2015, br. 7, str. 137-148
jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljeno: 17/02/2016
doi: 10.5937/gfkm1507137B
Intentio auctoris - semiotika stvaranja
Univerzitet Union, Akademija lepih umetnosti, Beograd

e-adresa: zrn.brankovic@gmail.com

Sažetak

Ovaj tekst predstavlja promišljanje semiotičke teorije Umberta Eka o tri tipa intencije. U fokusu analize je autorsko stvaranje dela.

Ključne reči

Reference

Bart, R. (1979) Književnost, mitologija, semiologija. Beograd: Nolit
Bodrijar, Ž. (1991) Simbolička razmena i smrt. Gornji Milanovac: Dečje novine
Bogdanić, A.S. (1996) Komunikologija - vodeća paradigma. Beograd: Čigoja štampa
de Sosir, F. (1989) Opšta lingvistika. Beograd: Nolit
Eko, U. (1973) Kultura, informacija, komunikacija. Beograd: Nolit
Eko, U. (2011) Kazati gotovo istu stvar. Beograd: Paidea
Eko, U. (2001) Granice tumačenja. Beograd: Paideia
Fuko, M. (2012) Moć/znanje. Novi Sad: Mediteran
Fuko, M. (2007) Poredak diskursa. Loznica: Karpos
Ivanović, V.R. (2009) Anagrami i kriptogrami u romanima Umberta Eka. Podgorica: Crnogorska akademija nauka i umetnosti
Ivanović, V.R. (2003) Književno oblikovanje stvarnosti. Priština: Institut za srpsku kulturu
Kompanjon, A. (2001) Demon teorije. Novi Sad: Svetovi
Miletić, M. (2008) Resetovanje stvarnosti. Novi Sad: Protocol
Miletić, M., Miletić, N. (2012) Komunikološki leksikon. Beograd: Megatrend univerzitet
Vuksanović, D. (2007) Filozofija medija - ontologija, estetika, kritika. Beograd: Čigoja štampa