Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 10 od 15  
Back povratak na rezultate
Facta universitatis - series: Linguistics and Literature
2009, vol. 7, br. 2, str. 193-200
jezik rada: engleski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljeno: 19/01/2010
Kognitivna sinonimija - opšti pregled
College of Applied Vocational Studies, Vranje

e-adresa: majastanojevic30@gmail.com

Sažetak

U radu je predstavljen opšti pregled kognitivne sinonimije predočen iz kognitivne perspektive. Rad se odnosi na probleme leksičke sinonimije. Lingvistički opis je prikazan na semantičkom i pragmatičkom nivou. Kognitivni sinonimi su definisani kao leksičke jedinice čiji je smisao istovetan u određenim kontekstima i kognitivna sinonimija je predstavljena na skali sinonimnosti. Skala obuhvata pojam apsolutne sinonimije (koja predstavlja teoretski pojam jer se ne može dokazati), kognitivne sinonimije (koja označava istovetnost kognitivnog značenja) i približne sinonimije (kao sličnosti značenja). Uz to, kognitivni sinonimi impliciraju propozicije sa ekvivalentnim vrednostima istinitosti. Pored toga, analizirana je razlika između kognitivnog i asocijativnog značenja, koja određuje pojam kognitivne sinonimije.

Ključne reči

sinonim; kognitivna sinonimija; smisao; kognitivno značenje; asocijativno značenje; približna sinonimija

Reference

Cann, R., Kempson, R., Gregoromichelaki, E. (2009) Semantics: An introduction to meaning in language. Cambridge: CUP
Cruse, A.D. (1986) Lexical semantics. Cambridge: Cambridge University Press
Cruse, A.D. (2000) Meaning in language: An introduction to semantics and pragmatics. Oxford: Oxford University Press
Evans, V., Green, M. (2006) Cognitive linguistics: An introduction. Edinburgh: Edinburgh University Press
Hurford, J.R., Heasley, B. (1983) Semantics a coursebook. Cambridge: Cambridge University Press
Leech, G.N. (1981) Semantics. Harmondsworth, itd: Penguin Books
Lyons, J. (1981) Language and linguistics: An introduction. Cambridge, itd: Cambridge University Press
Lyons, J. (1996) Linguistic semantics. An introduction. Cambridge: Cambridge University Press
Murphy, M.L. (2003) Semantic Relations and the Lexicon. Cambridge: CUP
Nida, E.A. (1975) Componential analysis of meaning. Hague-Paris: Mouton
Palmer, F.R. (1977) Semantics: A New Outline. Cambridge: CUP
Prćić, T.T. (1997) Semantika i pragmatika reči. Sremski Karlovci: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića