Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:11
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3
članak: 10 od 32  
Back povratak na rezultate
Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad
2013, vol. 47, br. 4, str. 21-34
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 20/03/2014
doi: 10.5937/zrpfns47-5149
Interesna obeležja radnog odnosa
Univerzitet u Novom Sadu, Pravni fakultet

Sažetak

Za radni odnos je karakterističan jak (egzistencijalni) interesni sukob zaposlenog i poslodavca. Zato radni odnos mora predstavljati pravni izraz interesne ravnoteže njegovih subjekata, kako bi bio stabilan i imao perspektivu. Drugim rečima, u radnom odnosu postoji recipročnost prava i obaveza njegovih subjekata. Ipak, poslodavac je jača strana i pravno i faktički. Tradicionalni zadatak radnog prava je da tu pravnu i faktičku nejednakost zaposlenog i poslodavca ublaži u meri koja je neophodna da bi se, obezbedila socijalna stabilnost zaposlenja, ali i samog poslodavca i društva u celini. U tom smislu u radni odnos se ugrađuju odgovarajući limiti poslodavčeve vlasti.

Ključne reči

Reference

*** (2005/2009) Zakon o radu Srbije. Službeni glasnik Republike Srbije, br.24/2005; 61/2005; 54/2009
*** (1982) Konvencija br. 135 MOR-a o zaštiti i olakšicama koje se pružaju predstavnicima radnika u preduzeću. Dodatak Sl. 1, SFRJ, br. 14/82
*** (1958) Konvencija o pravu na organizovanje i kolektivno pregovaranje iz 1949. Službeni list FNRJ, br. 11
Blanpain, R., ur. (1998) Comparative labour law and industrial relations in industrialized market ekonomies. Hague
Douglas, L.L. (1992) Labor Law USA. St. Paul, MN, itd: West Publishing
Jovanović, D. (2007) Saodlučivanje u privrednim društvima. Novi Sad: Pravni fakultet, magistarski rad
Szyszczak, E. (2000) EC Labour Law. Edinburg
Šunderić, B. (2009) Socijalno pravo. Beograd: Pravni fakultet Univerziteta, Izdavački centar
Thompson, M. (1991) Union-management relations: Recent research and theory. u: Comparative industrial relations, London
van Peijpe, T. (1998) Employment protection under strain. Hague-London-Boston: Kluwer Law International