Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 3 od 3  
Back povratak na rezultate
2010, br. 1, str. 321-337
Vaspitne mere pojačanog nadzora maloletnika u krivičnom pravu Finske i Italije
Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd, Srbija
Ključne reči: maloletni prestupnici; vaspitne mere; pojačan nadzor; centar za socijalni rad; supervizor
Sažetak
Posebna vaspitna mera koja se sastoji iz pojačanog nadzora koji sprovode bilo roditelj, usvojilac ili staralac, bilo predstavnik centra za socijalni rad jedna je od najčešće izricanih mera prema maloletnim prestupnicima u većini zemalja. Pravni sistem Srbije podržavao je poseban status i tretman maloletnih prestupnika još od 1860. godine. Ipak, Zakon o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica koji je stupio na snagu 1. januara 2006. godine bio je prvi akt koji je objedinio materijalne procesne i izvršne odredbe o maloletnim prestupnicima, potpuno ih odvojivši od odredaba koje se odnose na punoletne učinioce. Bez obzira na brojne prednosti navedenog zakona, čini se da primena pojedinih odredaba, a naročito onih koje se odnose na pojačan nadzor, nije dovoljno efikasna. Kako se prestupništvo maloletnika pojavljuje kao globalni problem, analiziranje i usvajanje iskustava drugih zemalja koje se suočavaju sa sličnim poteškoćama moglo bi doprineti razvoju novih rešenja i unaprediti postojeću praksu. Dva prilično različita pravna sistema-Italije i Finske i njihovi načini prevencije maloletničkog prestupništva predstavljaju samo ilustracije čije pozitivne aspekte treba razmotriti i, ukoliko je moguće, prisvojiti. U skladu sa tim, ovaj rad nastoji da istakne izuzetno važnu i aktivnu ulogu centra za socijalni rad u Finskoj i osobeni vid skretanja krivičnog postupka prema maloletniku u Italiji, kao veoma specifična i potencijalno korisna rešenja.
Reference
*** (2005) Zakon o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 85
*** (1911) Kaznitelni (Kriminalni) Zakonik za Knjažestvo Srbiju iz 1860. godine. u: Zbirka zakona Kraljevine Srbije iz 1860. II- Kazneni zakonik i krivični sudski postupak, Beograd: Knjižar izdavač Geca Kon
*** (2006) Pravilnik o izvršenju vaspitnih mera posebnih obaveza. Sl. Glasnik RS, br. 94
Gregori, D. (2008) La devianza minorile tra sanzione e recupero-quali strumenti d'intervento. Trieste
Harikarri, T. (2006) Child welfare as a reaction against juvenile crime-the criminal act as a part of child welfare practices. u: Juvenile crime in Finland: Trends, causes and control, Helsinki: National Research Institute of Legal Policy, br. 221
Huttunen, K., Malkonen, V., Pekkala, K.S. (2009) The rehabilitative effects of criminal sanctions: Evidence from a juvenile punishment experiment
Ignjatović, Đ. (2008) Kriminologija. Beograd: Pravni fakultet, Centar za publikacije
Joutsen, M., Lahti, R., Polonen, P. (2001) Criminal justice systems in Europe and North America-Finland. Helsinki: HEUNI (The European Institute for Crime Prevention and Controlaffiliated with the United Nations)
Jovašević, D. (2006) Krivično pravo - opšti deo. Beograd: Nomos
Jovašević, D. (2008) Položaj maloletnika u novom krivičnom pravu Republike Srbije. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu, br. 3
Marttunen, M. (2004) The basisi of Finnish juvenile criminal justice. International Review of Penal Law, vol. 75
Marttunen, M., Keisala, H. (2007) The new juvenile punishment. National Research Institute of Legal Policy Publications, Helsinki, br. 230/231
Nikolić, Z. (2006) Prevencija kriminaliteta-metodika rada savetovališta za roditelje i decu. Beograd: Institut za kriminološka i sociološka istraživanja
Nikolić, Z. (2005) Stvarne ili prividne promene sankcija prema maloletnicima - opšti osvrt na svrhu, izbor, vrste i načine izvršenja. u: Kazneno zakonodavstvo - progresija ili regresija rešenja, Beograd: Institut za kriminološka i sociološka istraživanja
Ricciotti, R. (2007) La giustizia penale minorile. Padova: Cedam
Totara, M.S., Condro, V., Fanelli, G., Nolfo, M., Pergolini, M. (2008) La sospensione del processo e messa alla prova (art. 28. D. P. R. 448/88) - analisi statistica anno 2007 Roma
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljen u SCIndeksu: 21.04.2010.

Povezani članci

Nema povezanih članaka