Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:5
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3
članak: 3 od 9  
Back povratak na rezultate
Godišnjak Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja
2016-2017, br. 22, str. 39-48
jezik rada: srpski
vrsta rada: naučni članak
doi:10.5937/gfsfv1622039D
Fizička aktivnost odraslih osoba sa hemofilijom u Srbiji
aOŠ 'Branko Radičević', Novi Beograd
bUniverzitet u Beogradu, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja
cUniverzitet u Beogradu, Medicinski fakultet

Projekat

Retke bolesti: molekularna patofiziologija, dijagnostički i terapijski modaliteti i socijalni, etički i pravni aspekti (MPNTR - 41004)

Sažetak

Predmet ovog rada jeste uključenost odraslih osoba sa hemofilijom u Srbiji u fizičku aktivnost putem planskog i sistematskog telesnog vežbanja, odnosno sportske aktivnosti. Istraživane su osnovne sociodemografske karakteristike ispitanika kao i nivo informisanosti o dobrobiti fizičke aktivnosti na zdravlje i psihosocijalni status odraslih osoba sa hemofilijom Cilj istraživanja je utvrđivanje razlika između odraslih osoba sa hemofilijom u Srbiji u: sociodemografskim karakteristikama; u prisustvu straha od povređivanja; u informisanosti o dobrobiti fizičke aktivnosti putem telesnog vežbanja za ukupno zdravstveno stanje i kvalitet života kao i u prihvatanju preporuke lekara u vezi sa tim aktivnostima Istraživanjem su obuhvaćene 44 odrasle osobe sa hemofilijom, anketirane u aprilu 2016. godine, na Adi Ciganliji u Beogradu, u toku manifestacije obeležavanja Svetskog dana obolelih od hemofilije u Srbiji. Kako sociološka istraživanja uključenosti u fizičku aktivnost osoba sa hemofilijom do sada u Srbiji nisu rađena, dobijeni rezultati mogu biti specifična vrsta orijentira u sprovođenju daljih socioloških istraživanja ove populacije. Rezultati istraživanja upućuju na zaključak da bi odrasle osobe sa hemofilijom trebalo da se više uključe u fizičku aktivnost ili sport uz preporuku lekara i trenera u skladu sa stepenom težine hemofilije.

Ključne reči

Reference

*** (2014) Zdravstveno-statistički godišnjak Republike Srbije. Beograd: Institut za javno zdravlje Srbije 'Dr Milan Jovanović Batut'
Findak, V. (2007) Metodički postupci u funkciji intenzifikacije nastavnog procesa. u: 16. Ljetna škola kineziologa Republike Hrvatske, Zagreb: Hrvatski kineziološki savez
Fromme, A., Dreeskamp, K., Pollmann, H., Thorwesten, L., Mooren, F.C., Völker, K. (2007) Participation in sports and physical activity of haemophilia patients. Haemophilia, 13(3): 323-327
Kreković, A., grupa autora (1982) Određivanje intenziteta fizičkog vežbanja dece predškolskog uzrasta. Niš: Filozofski fakultet
National Hemophilia Foundation (2005) Playing It Safe: Bleeding Disorders, Sports and Exercise. New York
Radenović, S. (2014) Sport i društvo. Sociologija sa sociologijom sporta. Sociologija sporta. Beograd: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja
Salk, L., Hilgartner, M., Granich, B. (1972) The psycho-social impact of hemophilia on the patient and his family. Social Science & Medicine (1967), 6(4): 491-505
Turza, K. (2005) Medicina i društvo - uvod u medicinsku etiku. Beograd: Libri Medicorum