Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 7 od 9  
Back povratak na rezultate
Istraživanja u defektologiji
2002, br. 1, str. 173-183
jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
Socio-demografske karakteristike maloletnih prestupnica
Univerzitet u Beogradu, Defektološki fakultet

Sažetak

Autor u članku, na uzorku od 205 maloletnih delinkvenata ženskog pola analizira strukturu populacije maloletnih prestupnica prema modalitetima osnovnih socio-demografskih karakteristika, kao što su: uzrast, zanimanje zaposlenost i socijalno poreklo. Na osnovu tih analiza autor predlaže moguće pravce sprečavanja maloletničkog prestupništva. Autor insistira na potpunijem angažovanju celokupne društvene zajednice na prevenciji, odnosno na donošenju i realizovanju osmišljenih preventivnih programa, koji bi trebali da se zasnivaju na naučnom istraživanju uzročnosti i fenomenoloških karakteristika prestupništva maloletnika, a posebno na poznavanju socio-demografskih karakteristika samih maloletnika kao nosilaca takvog ponašanja.

Ključne reči

Reference

Jašović, Ž.B. (1991) Kriminologija maloletničke delinkvencije. Beograd: Naučna knjiga
Konstantinović-Vilić, S.D., Nikolić-Ristanović, V.Ž. (1998) Kriminologija. Niš: Studentski kulturni centar / SKC
Krivokapić, V.V. (2002) Prevencija kriminaliteta. Beograd: Policijska akademija
Miladinović, V.A., Konstantinović-Vilić, S.D., Đurđić, V.D. (1992) Kriminalitet maloletnica. Beograd: Institut za kriminološka i sociološka istraživanja / IKSI
Milutinović, M. (1970) Maloletnička delinkvencija kao društveni problem. Pravni život, 7-8
Milutinović, M.M. (1990) Kriminologija. Beograd: Savremena administracija
Milutinović, M.M. (1971) Osnovni fenomenološki i etiološki problemi maloletničke delinkvencije. u: Etiologija maloletničkog prestupništva, Zbornik članaka, Beograd: Savez društava defektologa Jugoslavije
Todorović, A., Lazarević, D., Jašović, Ž., Ignjatović, I. (1970) Prestupništvo maloletnika u Beogradu. Beograd: Institut za kriminološka i sociološka istraživanja / IKSI