Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3

Sadržaj

članak: 2 od 4  
Back povratak na rezultate
2019, br. 162, str. 321-342
Muzički elementi u pesmama, baladama, poemama i dramama Laze Kostića
Muzička škola Josip Slavenski, Beograd
Ključne reči: muzički elementi; muzika; pesma; balada; poema; drama
Sažetak
U radu će biti prikazane pojave muzike, kao i muzičkih elemenata u pesmama, baladama i poemama Laze Kostića. Ukazaće se na to da je Kostić prikazivao pevanu pesmu i igru kao deo željene atmosfere, kao simbol ukrštaja muzičke umetnosti i pojava iz prirode i, kao instrument dramatizacije poetskog teksta. Analiziraće se pojave muzičkih instrumenata, kao i stručnih muzičkih izraza u poetskom testu. Osnovni cilj biće da se odrede i klasifikuju muzički elementi u Kostićevom književnom tkivu, odnosno, načini na koje ih je pesnik koristio.
Reference
Buzoni, F. (2014) Notacija protiv emocije. u: Nacrt za jednu novu estetim muzrne, Beograd: Studio Lirica
Frajnd, M. (2017) Laza Kostić i engleska poezija 17. veka. u: U traganju za Lazom Kostićem, Vršac: KOV
Ivanić, D. (2011) Rani Laza Kostić - svemoć metafore. u: Simović, Lj. [ur.] Laza Kostić 1841-1910-2010, Beograd: Srpska akademija nauka i umetnosti - Odeljenje jezika i književnosti, Naučni skupovi -knjiga CXXXIII, knjiga 23
Konjović, P. Opera Knez od Zete (muzička drama u 4 čina). Zagreb: Naklada Saveza kompozitora Jugoslavije
Kostić, L. (2006) Izabrana dela (pesme, drame, eseji). Beograd: Draganić, priredio Živković, D
Kostić, L. (1909) Pesme. Novi Sad: Matica srpska
Kostić, L. (1963) Izabrana dela. Beograd: Narodna knjiga, priredio Milinčević, V
Kostić, L. (1972) Odabrana dela. Novi Sad: Matica srpska, I, uredio Leskovac, M
Kostić, L. (2012) Vita nova. Beograd: JP Službeni glasnik, priredila Stefanović, M. D
Lžičar, Sl. (1881) Album srpskih pesama - 100 srpskih narodnih pesama za glasovir / Album national Serbe. Boston: Henry Litolff's Verlag
Milinčević, V. (1975) Dve nepoznate komponovane pesme Laze Kostića. u: Petrov, A. [ur.] Književna istorija, Beograd: IP Vuk Karadžić, 28. VII
Pavković, V. (2005) Pesnik Laza Kostić. u: Pavković, V. [ur.] Laza Kostić - Među javom i med snom, Beograd: Politika
Radović, M. (1983) Laza Kostić i svetska književnost. Beograd: Delta Press
Samardžija, S., prir. (1999) Narodne pesme. Beograd: Draganić
Vinaver, S. (2005) Lazini setni eksperimenti. u: Zanosi i prkosi Laze Kostića, Beograd: Dereta
Zubac, P. (2009) Lenka Dunđerska (lirska studija). Novi Sad: Media invent
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/kultura1962321Z
objavljen u SCIndeksu: 14.06.2019.

Povezani članci

Nema povezanih članaka