Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 4 od 4  
Back povratak na rezultate
2010, br. 36, str. 135-143
Nove mogućnosti za rumunske izvođače narodne muzike - kako je dostupnost savremenih tehnologija doprinela razvoju strategija narodnog izvođenja XXI veka u Temišvaru
Sažetak
Rad se bavi praksama savremene narodne muzike i plesa u rumunskoj regiji Banatu. Autori rada proveli su pet godina baveći se terenskim istraživanjem u Temišvaru. Prateći nedugu istoriju narodnog izvođenja u rumunskom Banatu, posebnu pažnju posvećuju narodnim izvođačima ovog grada, uključenim u rad ansambla Timisul, koji deluje pri Gradskom Domu kulture. U radu je objašnjeno na koji način pojedinci koriste savremene medije i nove tehnologije u narodnom izvođenju. Savremeni mediji postaju veoma značajno sredstvo za promociju događaja koji uključuju narodnu muziku i ples. Ansambl Timisul finansiran je od strane Gradske skupštine; za uzvrat, direktor Doma kulture i umetnički direktor Ansambla staraju se da obezbede istaknutu ulogu ansambla u svim važnijim lokalnim događajima, od onih okrenutih pretežno folklornom izvođenju, poput festivala narodne muzike ili gradske slave (Ruga), do onih čiji sastavni deo može biti narodna muzika. Ovi događaji redovno su oglašavani u štampanim i Internet izdanjima lokalnih novina, i održavan je dobar odnos sa lokalnim i nacionalnim televizijskim i radio stanicama, što osigurava prisutnost u biltenima i emisijama posvećenim narodnoj muzici. Savremene tehnologije ekstenzivno se koriste u produkciji folklornih izvođenja u Temišvaru. Muzičari i pevači koji izvode sa Timisul ansamblom koriste sve kompleksniji sistem ozvučavanja, a praksa korišćenja playback-u u televizijskim i radijskim prenosima prihvaćena je u Rumuniji kao način održavanja doslednog kvaliteta zvuka. Ovakva upotreba savremenih medija i tehnologija analizirana je u odnosu na ideju vidljivosti, kakvu postavlja Slobin, uzimajući u obzir načine na koji njihova upotreba omogućava muzičarima izvođenja koja su u skladu sa savremenim trenutkom, istovremeno pokrećući odnos prema modernosti i nostalgiji kod publike. Upotreba pominjanih tehnologija omogućava da folklorno izvođenje zadrži istaknutu ulogu u profilisanju regionalnog Banateni identiteta.
Reference
Beissinger, M. (2007) Muzicä Orientalä: Identity and popular culture in post communist Romania. u: Buchanan Donna [ur.] Balkan popular culture and the Ottoman ecumene: Music, image, and regional political discourse, Lanham: Scarecrow Press
Bennett, A., Peterson, R. (2004) Music scenes: Local, translocal and virtual. Nashville: Vanderbilt University Press
Martin, S. (1994) Place, exchange and meaning: Black Sea musicians in the west of Ireland. u: Stokes Martin [ur.] Ethnicity, identity and music the musical construction of place, London: Berg, 105
Rasmussen, L.V. (2002) Newly-composed folk music of Yugoslavia. London - New York: Routledge
Ronström, O. (1996) Revival reconsidered. World of Music, 3, str. 5-20, International Institute for Traditional Music
Slobin, M. (1993) Subcultural sounds: Micromusics of the west. Hanover, NH: University Press of New England
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 19.10.2011.

Povezani članci

Nema povezanih članaka