Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 2  
Back povratak na rezultate
Značaj motoričke koordinacije za uspeh u ritmičkoj gimnastici
Univerzitet u Nišu, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja

e-adresabrankapg@gmail.com
Projekat:
Biomehanička efikasnost vrhunskih srpskih sportista (MPNTR - 179019)

Ključne reči: ritmičke gimnastičarke; uzrasne kategorije; specifična koordinacija; regresija
Sažetak
Ritmička gimnastika (RG) je kompleksan i složen sport koji zahteva povećanu prostorno-vremensku koordinaciju između kretanja tela i rukovanja rekvizitima, što čini specifičnu motoričku koordinaciju vitalnim delom tehničke pripreme u RG, sa važnom ulogom u stvaranju neophodnih preduslova gimnastičarki za učenje mnogih RG tehnika. Svrha istraživanja je ispitivanje i/ili utvrđivanje mogućnosti predviđanja uspeha u RG na osnovu koordinacionih sposobnosti gimnastičarki. Sto dvadeset sedam gimnastičarki nacionalnog i međunarodnog nivoa (uzrast: 11.93±3.09 godina, telesna visina: 147.65±14.6 cm, telesna masa: 37.67±11.7 kg, BMI: 16.78±2.26 kg/m2, sportsko iskustvo: 5.85±2.81 godina), raspoređenih u pet uzrasnih kategorija (22 mlađe pionirke, uzrasta 7-9 godina; 39 pionirki, uzrasta 9-12 godina; 26 kadetkinja, uzrasta 12-14 godina; 25 juniorki, uzrasta 14-16 godina; 15 seniorki, uzrasta 16 godina i više), dobrovoljno je učestvovalo u ovom istraživanju. Utvrđene su njihove osnovne karakteristike (uzrast, telesna visina, telesna masa, BMI, godine sportskog iskustva, Uspeh), kao i specifične koordinacione sposobnosti (B-ROL, R-TCJ, H-SKP i C-JUG). Primenom multivarijantne regresione analize utvrđen je statistički značajan uticaj specifičnih koordinacionih sposobnosti na Uspeh samo kod kadetkinja i pionirki (p<0.018 i p<0.000, redom), sa 42%, odn. 50% objašnjenja uspeha u RG. Takođe, regresiona analiza je istakla značajne pojedinačne doprinose predviđanju zavisne varijable, od strane triju nezavisnih varijabli: kotrljanje lopte preko ruku (pionirke: p=0.03), skokovi u obruč (pionirke: p=0.03 i total uzorak: p=0.02) i 'žongliranje' čunjevima (pionirke: p=0.03 i total uzorak: p=0.02), sa pozitivnom relacijom između ovih nezavisnih varijabli i zavisne varijable. Ovo istraživanje je potvrdilo značaj koordinacionih sposobnosti za uspeh u RG, ali samo kod mlađih takmičarskih kategorija.

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 30.12.2016.

Povezani članci

Nema povezanih članaka