Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 2 od 2  
Back povratak na rezultate
2002, vol. 56, br. 1-4, str. 55-62
Efekt programa ritmičke gimnastike na koordinaciju učenica petog razreda osnovne škole
Osnovna škola 20. oktobar, Novi Beograd
Ključne reči: ritmička gimnastika; opšta koordinacija; specifična koordinacija; fizičko vaspitanje
Sažetak
Uticaj programa ritmičke gimnastike na koordinaciju utvrđen je klasičnim eksperimentom sa paralelnim grupama. Istraživanje je realizovano u osnovnoj školi '20. oktobar' na uzorku učenica petog razreda. Eksperimentalnu grupu činilo je 34, a kontrolnu 30 učenica. Eksperiment je trajao osam nedelja, odnosno 24 nastavna časa. Za procenu opšte i specifične koordinacije upotrebljeni su motorički testovi, i to tri opšta i pet specifičnih testova. Posle osmonedeljnog vežbanja utvrđeno je da je eksperimentalni program vežbanja bio efikasan i da je doveo do značajnog napredovanja ispitanika iz eksperimentalne grupe. Za razliku od njih, ne može se reći da je osmonedeljno vežbanje ostavilo značajniji uticaj na opštu i specifičnu koordinaciju ispitanika iz kontrolne grupe koji su vežbali prema standarnom školskom programu fizičkog vaspitanja.
Reference
Blume, D.D. (1983) Karakteristike koordinativnih sposobnosti i mogućnosti njihouih stvaranja u procesu treninga. Savremeni trening, Beograd, br. 2, str. 17-27
Bugarski savez za fizičku kulturu i sport, Bugarska federacija za ritmičku gimnastiku (1983) Sistem kontrole, ocene i optimilizacije fizičke pripreme u ritmičkoj gimnastici u uzrastu 9-19 godina. Sofija
Dimova, K.S. (1983) Uticaj jednogodišnjeg eksperimentalnog programa ritmičko-sportske gimnastike na morfološko-motoričke i estetske kvalitete učenica osnovne škole od 7 do 8 godina. Beograd: Fakultet za fizičko vaspitanje, doktorska disertacija
Koprivica, V.J. (1997) Osnove sportskog treninga. Beograd: Fakultet fizičke kulture
Kukolj, M.S., Jovanović, A., Ropret, R. (1996) Opšta antropomotorika. Beograd: Fakultet za fizičku kulturu / FFK
Kurelić, N., Momirović, K., Stojanović, M., Šturm, J., Radojević, Đ., Viskić-Štalec, N. (1975) Struktura i razvoj morfoloških i motoričkih dimenzija omladine. Beograd: Fakultet za fizičku kulturu / FFK - Institut za naučna istraživanja
Matić, M. (1978) Čas telesnog vežbanja. Beograd: Partizan
Matić, M., Bokan, B. (2001) Stručne fusnote. Beograd: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja
Perić, D.B. (1996) Statističke aplikacije u istraživanjima fizičke kulture. Beograd: Fine GRAF
Radisavljević, L. (1995) Ritmičko-sportska gimnastika u školi. Beograd: Fakultet fizičke kulture
Ugarković, D.L. (1996) Biologija razvoja čoveka sa osnovama sportske medicine. Beograd: Fakultet fizičke kulture / FFK
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.