Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [3]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 4 od 5  
Back povratak na rezultate
Glasnik Antropološkog društva Srbije
2009, br. 44, str. 133-140
jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljeno: 11/08/2009
Relacije antropometrijskih karakteristika i specifičnih motoričkih sposobnosti dečaka u fudbalskoj školi
Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja

Sažetak

Na uzorku od 105 dečaka uzrasta od 9.5 do 10.5 godina, koji treniraju i takmiče se najmanje tri godine u školi fudbala 'ЯMR' primenjen je sistem od 12 varijabli za procenu antropometrijskih karakteristika i sistem od pet varijabli za procenu specifično motoričkih sposobnosti. Cilj istraživanja bio je utvrđivanje relacija antropometrijskih karakteristika i specifično motoričkih sposobnosti dečaka u fud- balskoj školi. Regresionom analizom utvrđeno je da antropometrijske karakteristike imaju značajan uticaj na samo dve kriterijumske varijable: udarci kotrljajućih lopti u zid - stopalom i udarci po lopti nogom u daljinu. Parcijalno analizirajući antropometrijske mere, značajan uticaj u najvećem broju relacija pokazao je samo dijametar kolena zgloba. Na osnovu rezultata istraživanja, autori smatraju da antropometrijske karakteristike nemaju presudan značaj prilikom selekcije mladih fudbalera i preporučuju da bi veću pažnju prilikom selekcije trebalo posvetiti procenjivanju nekih drugih antropoloških sposobnosti mladih fudbalera.

Ključne reči

Reference

Elsner, B. (1974) Uticaj nekih manifesnih i latentnih antropometrijskih i motoričkih varijabli na fudbalsku igru. Zagreb: Visoka škola za fizičku kulturu, Magistarski rad
Gabrijelić, M. (1973) Psihofizički kriterijumi izbora i usmjeravanja sportista za vrhunska dostignuća u fudbalu. Sportno-medicinske objave, 4-6, 276-286
Gabrijelić, M., Jerković, S., Aubrecht, V., Elzner, B. (1982) Analiza pouzdanosti i valjanosti situaciono-motoričkih testova u nogometu. Kineziologija, 5, 149-161
Hadžić, R. (2004) Relacije morfoloških i bazičnih motoričkih dimenzija sa rezultatima situaciono motoričkih testova u fudbalu. Novi Sad: Fakultet fizičke kulture, Doktorska disertacija
Mavrić, F., Mekić, H. (2005) Relacije antropometrijskih karakteristika i situaciono-motoričkih sposobnosti rukometaša. Sport Mont, 8-9, 203-211
Molnar, S. (1998) Morfološke karakteristike i motoričko-funkcionalne sposobnosti dece koja treniraju fudbal i dece koja se ne bave sportom. Novi Sad: Fakultet fizičke kulture, magistarski rad
Nikolić, B. (2007) Relacije između morfoloških karakteristika i preciznosti dodavanja lopte kod košarkaša pionirskog uzrasta. Sport Mont, 12-14, 484-488
Radosav, R. (1990) Odabiranje dečaka za fudbal na osnovu longitudinalnog praćenja i usmeravanje razvoja bazičnih i spcifičnih karakteristika i sposobnosti. Novi Sad: Fakultet fizičke kulture, doktorska disertacija
Radosav, R., Molnar, S., Smajić, M. (2003) Teorija i metodika fudbala. Novi Sad: Fakultet fizičke kulture
Šabotić, B., Tutić, I. (2004) Relacije antropoloških karakteristika sa situaciono-motoričkim sposobnostima fudbalera, učenika osnovnih škola. Sport Mont, 2-3, 291-298