Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 5 od 5  
Back povratak na rezultate
Glasnik Antropološkog društva Srbije
2008, br. 43, str. 319-323
jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljeno: 08/09/2008
Relacije između sistema specifičnih motoričkih varijabli i sistema morfoloških varijabli dečaka u fudbalskoj školi
Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja

Sažetak

Na uzorku od 105 ispitanika (dečaka polaznika fudbala) uzrasta 10 godina, bio je primenjen sistem od 28 varijabli, od toga 10 varijabli specifičnih motoričkih sposobnosti i 12 antropometrijskih varijabli. Cilj istraživanja bio je utvrđivanje relacija između sistema specifično motoričkih varijabli i sistema antropometrijskih varijabli dečaka u fudbalskoj školi.Kanoničkom korelacionom analizom utvrđeno je da relacije između ova dva sistema nisu statistički značajne. Međutim, na osnovu strukture relacija između prvog kanoničkog faktora u prostoru specifično motoričkog sposobnosti i prvog kanoničkog faktora u morfološkom prostoru može se zaključiti da su dečaci u fudbalskoj školi koji su postizali lošije rezultate u svim oblicima udaraca po lopti kao i u vođenju lopte i brzini trčanja sa promenom pravca kretanja bili oni koji su imali i nepovoljnije morfološke mere, manju visinu i veću količinu potkožnog masnog tkiva.

Ključne reči

Reference

Bozalatzis, E. (1999) Relacije između sistema morfoloških karakteristika, motoričkih sposobnosti i specifičnih motoričkih sposobnosti fudbalera uzrasta 12 do 14 godina. Novi Sad: Fakultet fizičke kulture, Magistarski rad
Molnar, S. (1998) Morfološke karakteristike i motoričko-funkcionalne sposobnosti dece koja treniraju fudbal i dece koja se ne bave sportom. Novi Sad: Fakultet fizičke kulture, magistarski rad
Petz, B. (1981) Osnovne statističke metode za nematematičare. Zagreb: Sveučilišna naklada Liber
Radosav, R. (1990) Odabiranje dečaka za fudbal na osnovu longitudinalnog praćenja i usmeravanje razvoja bazičnih i spcifičnih karakteristika i sposobnosti. Novi Sad: Fakultet fizičke kulture, doktorska disertacija
Sekereš, S. (1985) Relacije morfoloskih karakteristika i motoričkih sposobnosti mladih fudbalera u SAP Vojvodini. Novi Sad: Fakultet za fizičku kulturu, magistarski rad
Siozios, S. (1992) Relacije između sistema morfoloških karakteristika, motoričkih sposobnosti i specifično motoričkih sposobnosti fudbalera uzrasta od 15 do 18 godina. Novi Sad: Fakultet fizičke kulture, magistarski rad
Smajić, M. (2005) Relacije morfoloških karakteristika i bazično motoričkih sposobnosti sa specifičnom preciznošču fudbalera uzrasta 10-12 godina. Novi Sad: Fakultet fizičke kulture, doktorska disertacija