Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2
članak: 1 od 20  
Back povratak na rezultate
Kultura
2020, br. 166, str. 143-153
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 02/07/2020
doi: 10.5937/kultura2066143P
Ogledala smrti - da li je moguće odbraniti stvarnost od realnosti
Srpska akademija nauke i umetnosti (SANU), Etnografski institut, Beograd

Sažetak

Rijaliti programi predstavljaju ogledalo duhovnog preobražaja civilizacije. U tekstu se rezimiraju istorijski uslovi, ideje i ideologije koji su manje ili više posredno uticali na oblikovanje savremene, masovne kulture i rijaliti programa kao jednog njenog segmenta. Takođe, postavljeno je pitanje odgovornosti intelektualaca u ovom sledu stvari, a ponajviše njihove odgovornosti u procesu brisanja jasnih granica između elitne i popularne kulture. Tumačenje kulture kao celine ljudske delatnosti, bez vrednosnih oznaka i određenja, značajno je doprinelo rađanju iluzije o njenoj demokratičnosti. Posebno se u tekstu naglašava karakter savremene civilizacije kao civilizacije (bez) smrti, te se u ovom ključu, u ključu sekularizacije kulture koja je bila moguća upravo zahvaljujući "progonu" mrtvih i smrti tumači simbolički nivo rijaliti programa.

Ključne reči

spektakl; rijaliti; sekularizacija; sahrane javnih ličnosti; smrt

Reference

Asman, J. Kultura sećanja. Zagreb: Golden marketing, 45-78
Bodrijar, Ž. (1991) Simbolička razmena i smrti. Gornji Milanovac
Božović, R. (2010) Spektakl i medijska kultura - fragmenti. Kultura, br. 126-1, str. 13-52
Gavrilović, A., ur. (1897) Spomenica o prenosu praha Vuka Stefanovića Karadžića iz Beča u Beograd. Beograd
Lakroa, M. (2001) New age - idealogija novog doba. Beograd: Clio
Laš, K. (1986) Narcistička kultura - Američki život u doba smanjenih očekivanja. Zagreb
Lewis, C.S. (1944) The abolition of man: Reflections on education with special reference to the teaching of English in the upper forms of schools. London: Oxford University Press
Lukić-Krstanović, M. (2010) Spektakli X X veka - muzika i moć. Etnografski institut SANU, Posebna izdanja 72
Milin-Perković, S., Matović, M. (2014) Rijaliti programi u Srbiji i 'neprimereni sadržaj'. Godišnjak Fakulteta političkih nauka, vol. 8, br. 11, str. 131-146
Nikolić, M. (2012) Rijaliti - konstruisanje ili simuliranje relanosti. Medijski dijalozi, Vol. 5, No. 2, str. 33-42
Ostojić, Z. (2015) Religious symbolism in the Truman show: Two sides of reality show. u: Blagojević M., Bajović T., Prnjat A. [ur.] Religion in Focus: Tendencies and Challenges in Postmodern Society, Belgrade: Otačnik
Pavićević, A. (2016) Plamena tela - spaljivanje mrt vihu Srbiji - od paganskog rituala do moderne kremacije. Beograd: Etnografski institut
Pavićević, A. (2018) Kultura nije demokratska tvorevina. Politika, Kulturni dodatak, 29. septembar
Pavićević, A. (2009) Dani žalosti i vreme uspomena - smrt, sahrana i sećanje/pamćenje javnih ličnosti u Srbiji u vreme socijalizma i posle njega. Glasnik Etnografskog instituta SANU, vol. 57, br. 1, str. 223-238
Pavićević, A. (2011) Živa dela mrtvih tela - smrt i religija nacije u Srbiji 19. veka. Glasnik Etnografskog instituta SANU, vol. 59, br. 1, str. 7-28
Pera, M. (2010) Zašto se moramo zvati hrišćani - liberalizam, Evropa, etika. Beograd: Službeni glasnik
Šabanović, E. (2010) Medijski komercijalizam, spektakularne predstave i savremeni individuum. Kultura, br. 126-1, str. 74-83
Šešić-Dragičević, M. (2007) Privatnni život u vremenu televizije. u: Ristović M. [ur.] Privatni život kod Srba u 20. veku, Beograd: Klio, 733-770
Vederil, R. (2005) Kolaps kulture. Beograd: Clio