Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1
članak: 9 od 20  
Back povratak na rezultate
Kultura
2010, br. 126-1, str. 64-73
jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljeno: 08/04/2011
Kultura kao fantazam
Univerzitet u Nišu, Fakultet umetnosti

Sažetak

U radu istražujem odnos pojmova 'spektakl' i 'simulakrum' u kontekstu savremene umetnosti i kulture. Savremena (zapadna) kultura se pojavljuje kao kultura spektakla i simulacija, barem u svom najvećem delu. Ova dva pojma, štaviše, postaju gotovo sinonimi, odnoseći se na isti kulturni fenomen. Radi što potpunijeg shvatanja njihovog značenja i značaja u savremenoj kulturi, pojmovi su objašnjeni i sa aspekta same njihove geneze. U radu se posebno ističe niz paradoksa koji se otkrivaju savremenom kontekstualizacijom ovih pojmova.

Ključne reči

Reference

Baudrillard, J. (1994) Simulacra and Simulation. Ann Arbor
Debord, G. (1995) The society of spectacle. New York: Zone Books
Deleuze, G. (1990) The Logic of Sense. New York
Džalto, D. (2009) Decem concepti et termini. Beograd: Megatrend univerzitet
Kamil, M. (2004) Simulakrum. u: Nelson Robert S., Ričard Šif [ur.] Kritički termini istorije umetnosti, Novi Sad
Read, A.W., ur. (2004) The new international Websters comprehensive dictionary of the English language. Cologne
Uspenski, L. (2000) Teologija ikone. Sveta Gora Atonska: Manastir Hilandar