Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:24
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5
članak: 4 od 1557  
Back povratak na rezultate
Ekonomika
2020, vol. 66, br. 1, str. 37-51
jezik rada: engleski
vrsta rada: originalan članak
objavljeno: 05/05/2020
doi: 10.5937/ekonomika2001037A
Creative Commons License 4.0
Faktori efikasnosti upravljanja troškovima preduzeća u Srbji
aUniverzitet 'Union - Nikola Tesla', Fakultet za poslovne studije i pravo - FPSP, Beograd
bThe College of Academic Studies "Dositej", Belgrade

e-adresa: dusan.anicic@yahoo.com, ajugoslav@yahoo.com, vuk.miletic88@gmail.com

Sažetak

Narasla složenost poslovanja, brze tržišne i tehnološke promene i globalna konkurencija zahtevaju brz i adekvatan odgovor upravljačkih struktura preduzeća. Pouzdan i efikasan sistem obračuna troškova pruža sigurnu osnovu za donošenje ne samo kratkoročnih, već i strategijskih odluka menadžmenta. Pretpostavke za povećanje efikasnosti upravljanja troškovima su bolja povezanost finansijskog i upravljačkog računovodstva, bolja kontrola po vrstama troškova i mestima nastanka, pouzdanije informacije za alternativno poslovno odlučivanje, podrška kontroli investicija i strategijskom planiranju, uticaj na motivaciju zaposlenih i dr. Osvajanje i održavanje konkurentske pozicije preduzeća više nije moguće bez aktivne politike upravljanja troškovima. Istraživanje u ovom radu je pokazalo da preduzeća iz privrednog sektora Srbije mogu značajno poboljšati svoje poslovne performanse i konkurentnost unapređenjem sistema obračuna troškova.

Ključne reči

Reference

Novododat članak: provera, normiranje i linkovanje referenci u toku.
Agrawal, S.P., Mehra, S., Siegel, P. H., (1998): Cost Management System: An Operational Overview, Managerial Finance, 24 (1), p 60
Antić, Lj., Novićević, B., (2011) Sinergija savremenih koncepata obračuna troškova u funkciji efikasnog upravljanja preduzećem, U Petrović, E. (Ur.) Nauka i svetska ekonomska kriza, str. 399-406, Ekonomski fakultet Niš, .ISBN 978-86-6139-042-5 COBISS.SR -ID188481292
Aničić, J., Jelić, M., Đurović, J., Radojičić, S., Prokopović, Ž., (2014). Interni obračun u funkciji donošenja poslovnih odluka, Ekonomika, 60 (1) p. 117-125
Aničić, J., Popović, S., (2015) Koncept ABC metode, prednosti i ograničenja u primeni, Računovodstvo, Godina 59(3), p. 68-79
Begović, V., S., Momčilović, M., Tomašević, S., (2018) Economic efficiency assessment of investment, Anali Ekonomskog fakulteta u Subotici, 54(39), p. 187-204
Cooper, R., Kaplan, R., (1988) "How Cost Accounting Distors Products Costs" Management Accounting, pp. 20-27
De Marco, T., (1982) Controling Software Projects, Youordon Press, New York
Groth, J., Kinney, M., R, (1994) Cost Management and Value Creation, Management Decision, 32, (4), p 52-57
Hammer, L., Carter, W., Usry, M., (1994) Cost Accounting, South-Western, Cincinnati, Ohio, p. 9
Hilton W Ronald, Maher W Michael, Selto H Frank (2000): Cost Management, Startegies for Business Decisions, International Edition, Irwin & McGraw-Hill; Boston, p 1
Horngren, C., Foster, G., Datar, S., (1994) Cost Accounting: A Managerial Emphasis, Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey, p. 882
Janjić, I., & Ilić, Đ. (2019). Zadovoljstvo poslom kao merilo subjektivnog uspeha u karijeri. Trendovi u poslovanju, 7(1), 49-60
Kaplan, R., (1988), "One Cost System Isn't Enough", Harvard Business Revew, January-February, p. 64
Malinić, S., Jovanović, D., (2011) Implementacija integrisanih koncepata upravljanja troškovima u lancu nabavke -strategijski pristup TC I ABC, Računovodstvo, br.11-12, p 29-44
Malinić, D., Milićević, V., Stevanović, N., (2018) Upravljačko računovodstvo, Centar za izdavačku delatnost Ekonomskog fakulteta u Beogradu
Milićević, V., (2000) Računovodstvo troškova i poslovno odlučivanje, Ekonomski fakultet, Beograd, p. 137
Micić, R., & Arsić, L. (2010). Upravljanje ljudskim resursima u organizacijama. Ekonomski pogledi, (2), 27-40
Petrović, Z., Stanišić, N., Vićentijević, K., (2015) Priručnik za primenu kontnog okvira za privredna društva, zadruge i preduzetnike, Informativno poslovni centar, Beograd
Radović-Marković, M., Salamzadeh, A., & Vujičić, S. (2019). Selection of organization models and creation of competences of the employed people for the sake of competitiveness growth in global business environment. International Review, (1-2), 64-71
Todorović, N., (2009) ABC metoda u upravljanju troškovima, Zbornik radova Ekonomskog fakulteta u Istočnom Sarajevu, br. 3, str. 232
Schwalbe, K., (2015)Information Tehnology Project Management, Cengage Learning
Shank, J., Govindarajan, V., (1993) Strategic Cost Management: The New Tool for Competitive Advantage, Free Press, New York
Simonović, Z., Ćurčić, N., & Miletić, V. (2017). Some problems of small and medium enterprises in Serbian agriculture. Anali Ekonomskog fakulteta u Subotici, (37), 57-69
Škrtić, M., (2005) Upravljanje troškovima s ciljem povećanja konkurentnosti, Zbornik radova -Povećanje konkurentnosti i uspešnosti poslovanja, "M.A.K-Golden, Zagreb-Zadar, str. 108
Wilson, R, Gilligan, C.,(2003) Strategic Marketing Management, Second edition, Elsevier Butterworth Heinemann, Oxford