Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:7
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5
članak: 9 od 1519  
Back povratak na rezultate
Vojno delo
2019, vol. 71, br. 3, str. 41-50
jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
doi:10.5937/vojdelo1903041R
Bezbednosna dilema u odnosima Srbije i Hrvatske nakon izbijanja građanskog rata u Ukrajini
Univerzitet u Beogradu, Fakultet političkih nauka

Sažetak

Vojna dimenzija bilateralnih odnosa Srbije i Hrvatske nakon građanskog rata u Jugoslaviji zauzima važno mesto u bezbednosnoj arhitekturi Balkanskog poluostrva prožetog etno-nacionalističkim konfliktima. Ovaj rad ima za cilj da analizira osnovnu pretpostavku da između Srbije i Hrvatske postoji bezbednosna dilema nakon izbijanja građanskog rata u Ukrajini. Aktivno naoružavanje i jedne i druge vojske zahteva osvrt na sporazum iz Firence o kontroli konvencionalnog naoružanja na Balkanu. Takođe, potrebno je analizirati osnovne strateško doktrinarne dokumente dvaju zemalja kako bismo dublje razumeli njihove interese u oblasti odbrane. Bitan činilac u vojnim odnosima dvaju država je njihova spoljnopolitička orijentacija prema NATO alijansi kao bezbednosnom kišobranu Evrope čiji je Hrvatska član a Srbija nije. Ova bezbednosna dilema značajna je i u kontekstu stabilnosti Bosne i Hercegovine zato što su Srbija i Hrvatska garanti poštovanja Dejtonskog sporazuma. Rad analizira i pozicije koje su ove države zauzele prema građanskom ratu u Ukrajini i kakve reperkusije u regionu može imati taj događaj.

Ključne reči

Reference

*** General framework agreement for peace in Bosnia and Herzegovina: Constitution of Bosnia and Herzegovina. Annex 1-B, Article I, General obligations, https://peacemaker.un.org/sites/peacemaker.un.org/files/BA_951121_DaytonAgreement.pdf
Beslin, J., Ignjatijević, M. (2017) Balkan foreign fighters: from Syria to Ukraine. European Institute for Security Studies, 20/2017, June, p. 2, https://www.iss.europa.eu/sites/default/files/EUISSFiles/Brief%2020%20Balkan%20foreign%20figh ters.pdf, (1.2.2019)
Bieri, M. (2015) The Western Balkans between Europe and Russia. CSS analyses in security policy, No. 170, March, p. 1, http://www.css.ethz.ch/publications/pdfs/CSSAnalyse170-EN.pdf
Ejdus, F. (2012) Kontrola konvencionalnog naoružanja na Zapadnom Balkanu. u: Nakarada Radmila, Živojinović Dragan [ur.] Srbija u evropskom i globalnom kontekstu, Beograd: Univerzitet u Beogradu - Fakultet političkih nauka, str. 241-251
Globalfirepower Comparison results of military strengths: Subjects Serbia, Croatia. https://www.globalfirepower.com/countries-comparisondetail.asp?form=form&country1=serbia&country2=croatia&Submit=COMPARE, (3.2.2019)
Herz, J.H. (1950) Idealist internationalism and the security dilemma. World Politics, 2(02), 157-180
International Institute For Strategic Studies (2018) The annual assessment of global military capabilities and defence economies. https://www.iiss.org/publications/the-military-balance/the-military-balance-2018
Jervis, R. (1978) Cooperation under the security dilemma. World Politics, vol. 30, br. 2, January, str. 167-214, https://www.jstor.org/stable/2009187
Jović, D. (2003) Jugoslavija - država koja je odumrla. Zagreb: Prometej
Jović, D. (2017) Rat i mit - politika identiteta u suvremenoj Hrvatskoj. Zagreb: Fraktura
Kuljić, T. (2006) Kultura sećanja - teorijska objašnjenja upotrebe prošlosti. Beograd: Čigoja štampa
Ministarstvo Obrane Republike Hrvatske, Hrvatski Sabor (2017) Strategija nacionalne sigurnosti Republike Hrvatske. NN, 73/2017, https://www.morh.hr/images/stories/_morh_2017/pdf/zakoni/sns_rh_26072017.pdf
Ministarstvo Obrane Republike Hrvatske (2017) The Republic of Croatia national security strategy. p. 12, https://www.morh.hr/images/stories/_morh_2018/strategije/strategy_18012018.pdf
Ministarstvo Obrane Republike Hrvatske Očitovanje države Izrael o projektu nabave VBA. 10.1.2019, https://www.morh.hr/hr/vijesti-najave-i-priopcenja/priopcenja/18553-ocitovanje-drzaveizrael-o-projektu-nabave-vba.html
Ministarstvo Odbrane Republike Srbije (2009) Strategija nacionalne bezbednosti Republike Srbije. http://www.mod.gov.rs/multimedia/file/staticki_sadrzaj/dokumenta/strategije/Strategija%20nacionalne%20bezbednosti%20Republike%20Srbije.pdf, pristup 12.10.2016
Narodna Skupština Republike Srbije (2007) Rezolucija Narodne skupštine Republike Srbije o zaštiti suvereniteta, teritorijalnog integriteta i ustavnog poretka Republike Srbije. Službeni glasnik RS, broj 125, 26. decembar 2007, član 6, http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/skupstina/rezolucija/2007/125/1/reg
NATO (2018) Member countries: Alphabetical list of NATO member countries. 26 Mar. 2018, https://www.nato.int/cps/em/natohq/topics_52044.htm
NATO (2010) Active enlargement. u: Modern defence, Strategic concept for the defence and security of the Members of the North Atlantic Treaty Organization, Lisabon, 19-20 November 2010, p. 31, https://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/pdf_publications/20120214_strategic-concept-2010-eng.pdf
NATO (2018) Member countries: Alphabetical list of NATO member countries. 26 Mar. 2018, https://www.nato.int/cps/em/natohq/topics_52044.htm
Organization For Security And Co-Operation In Europe (1996) Mission to Bosnia and Herzegovina: Agreement on sub-regional arms control. Florence, 14 June, p. 4,5, https://web.archive.org/web/20110721101240/http://arhiva.morh.hr/hvs/SPORAZUMI/tekstovi/SSK N-engleski.pdf
Republika Srbija Ministarstvo Odbrane (2019) Ministar Vulin - vojska se unapređuje i osavremenjuje sredstvima koja smo sami proizveli. 30.01.2019, http://www.mod.gov.rs/cir/13580/ministar-vulin-vojska-se-unapredjuje-i-osavremenjuje-sredstvimakoja-smo-sami-proizveli-13580
Simić, J. (2016) Efekti Dejtonskog mirovnog sporazuma. u: Nedeljković Stevan, Krstić Milan, Živojinović Dragan [ur.] Dvadeset godina od Dejtonskog mirovnog sporazuma - trajni mir ili trajni izazovi, Beograd: Univerzitet u Beogradu - Fakultet političkih nauka, str. 69-87, http://www.fpn.bg.ac.rs/wp-content/uploads/2017/02/Dvadedeset-godina-od-Dejtonskog-mirovnogsporazuma-final-final-30-1-2017.pdf