Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:6
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4
članak: 10 od 1519  
Back povratak na rezultate
Vojno delo
2019, vol. 71, br. 8, str. 273-293
jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
doi:10.5937/vojdelo1908273I
Blumfildov model potkultura i moguća primena u razumevanju strateške kulture Srbije
Institut za evropske studije, Beograd

e-adresa: milan.igrutinovic@ies.rs

Sažetak

Na početku rada prvo se objašnjava multidisciplinarni model Alana Blumfilda koji stratešku kulturu tretira kroz prepoznavanje više koegzistirajućih potkultura. One predstavljaju različite interpretacije međunarodnog, društvenog i kulturnog konteksta države, razumevanje rizika i pretnji u okruženju, razumevanje moći, geografije i ekonomije. Takođe, nude javnosti svoje opise šireg međunarodnog konteksta te percepcije pretnji naspram kojih donose odluke i definišu ponašanje države, a u pokušaju i da formativno definišu stratešku kulturu. Potkulture mogu zasnivati svoje međusobne odnose na odnosima podređenosti/nadređenosti ili latencije. Takođe, mogu deliti slične ili iste stavove, a da ostanu dovoljno različite da bi bile prepoznate kao takve. U drugom delu rada uočavaju se dve potkulture relevantne za razumevanje strateške kulture Srbije, koje se provizorno označavaju kao nacionalno-oslobodilačka potkultura i nacionalno-liberalna potkultura. Poslednje tri decenije one su delovale sa različitih formalnih pozicija, evoluirale vremenom, i do danas dobile određene zajedničke karakteristike. U članku se zaključuje da je nacionalno-oslobodilačka potkultura u većoj meri definisala inače ambivalentnu stratešku kulturu Srbije, da je ključno definisala i politiku vojne neutralnosti koja je postala delimično i pozicija druge potkulture i gradivni element strateške kulture u celinivni.

Ključne reči

Srbija; strateška kultura; potkultura; Alan Blumfild; vojna neutralnost; nacionalno-oslobodilačka potkultura; nacionalno-liberalna potkultura

Reference

*** Rezolucija Narodne skupštine o zaštiti nacionalnog suvereniteta, teritorijalnog integriteta i ustavnog poretka Republike Srbije. https://www.srbija.gov.rs/kosovo-metohija/index.php?id=80729, pristupljeno 18. jula 2019
*** Strategija očuvanja odnosa matične države i dijaspore i matične države i Srba u regionu. http://demo.paragraf.rs/demo/combined/Old/t/t2011_03/t03_0075.htm, pristupljeno 20. jula 2019
Bloomfield, A. (2012) Time to Move on: Reconceptualizing the Strategic Culture Debate. Contemporary Security Policy, Vol. 33, Issue 3, pp. 437-461
Checkel, J.T. (1998) The constructivist turn in international relations theory. World Politics, 50(2), str. 324-348
Dimitrijević, B., Jareb, M., ur. (2018) Jugoslavija između ujedinjenja i razlaza - hrvatsko-srpski odnosi u kontekstu društvenoj razvoja dve Jugoslavije 1918-1991. Beograd: Institut za savremenu istoriju
Dimitrijević, B.B. (2009) Jugoslovenski vojni vrh i pripreme za rat sa NATO, oktobar 1998 - mart 1999. Istorija 20. veka, vol. 27, br. 1, str. 147-172
Dragojlović, N., Sretenović, S., Đukanović, D., Živojinović, D., Lopičić, Đ.N. (2010) Spoljna politika Srbije - strategije i dokumenta. Beograd: Evropski pokret u Srbiji
Đurković, M., ur. (2007) Srbija 2000-2006 - država, društvo, privreda. Beograd: Institut za evropske studije
Gajić, A. (2018) Aktuelna geopolitička pozicija Srbije - između atlantizma, evroazijstva i kineskog uticaja. Politika nacionalne bezbednosti, Godina IX, vol. 15, br. 2, str. 13-29
Glenn, J., Howlett, D., eds. (2004) Neorealism Versus Strategic Culture. London: Ashgate
Gray, C. (1999) Modern Strategy. New York: Oxford University Press
Gray, C. (2014) Strategy and Defence Planning: Meeting the Challenge of Uncertainty. New York: Oxford University Press
Gray, C.S. (1999) Strategic culture as context: The first generation of theory strikes back. Review of International Studies, 25(1): 49-69
Johnston, A.I. (1995) Thinking about Strategic Culture. International Security, 19(4): 32-32
Johnston, A.I. (1995) Cultural Realism: Strategic Culture and Grand Strategy in Chinese History. Princeton: Princeton University Press
Katzenstein, P., ed. (1996) The Culture of National Security: Norms and Identity in World Politics. New York: Columbia University Press
Morgan, F.E. (2003) Compellence and the strategic culture of imperial Japan: Implications for coercive diplomacy in the twenty-first century. Westport-London: Praeger
Nikolić, K. (2018) Jugoslavija, poslednji dani - 1989-1992. u: Svi Srbi u jednoj državi, Beograd: Službeni glasnik, Knjiga 1
Pavković, A. (1998) From Yugoslavism to Serbism: The Serb National Idea 1986-1996. Nations and Nationalism, 4(4): 511-528
Pavlović, M., Jović, D., Petrović, V. (2008) Osma sednica SK SKS - uzroci, tok i posledice. Beograd: Institut za savremenu istoriju
Snyder, J. (1977) Soviet Strategic Culture: Implications for Nuclear Option. Santa Monica: RAND Cooperation
Stepić, M. (2018) Jugoslovenski recidiv - Srbija kao rastrzana zemlja. Nacionalni interes, XIV, Vol. 33, br. 3, str. 201-220
Šuvaković, U. (2018) Srbija i atlantske integracije - programsko-politički stavovi partija u Srbiji prema NATO. Politika nacionalne bezbednosti, Godina IX, vol. 15, br. 2, str. 57-77
Todorović-Lazić, J. (2018) Evroskepticizam u Srbiji - stari koncept u novom ruhu. Srpska politička misao, br. 2, god. 25, vol. 60, str. 79-98