Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:9
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:6

Sadržaj

članak: 4 od 19  
Back povratak na rezultate
2015, vol. 41, br. 3, str. 181-188
Mogući efekti interakcije u sistemu toplotna pumpa - čvrst stajnjak
Univerzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet

e-adresamladen.ivanisevic@polj.uns.ac.rs
Projekat:
Unapređenje kvaliteta traktora i mobilnih sistema u cilju povećanja konkurentnosti, očuvanja zemljišta i životne sredine (MPNTR - 31046)

Sažetak
Energetski potencijal stajnjaka povezuje se najčešće sa produkcijom biogasa. Postavljanje razmenjivača toplote u prostor za kompostiranje daje mogućnost akumulacije toplote oslobođene u procesu razlaganja organske materije. Hlađenje stajnjaka pri redukciji gubitaka nutritivne vrednosti rezultira produkcijom adekvatne toplote. Koeficijent grejanja predstavlja odnos između količine toplotne energije dobijene toplotnom pumpom i utrošenog rada za njenu operativnost. Maksimalna vrednost koeficijenta grejanja realizovana je pri t i = 35° C i t p = 40° C: ε G = 6,6, dok je minimalna bila ε G = 2,5 pri t i = 15° C i t p = 50° C. Akumlisana voda, u zavisnosti od potreba, može biti upotrebljena kao samostalni izvor toplote za dogrevanje: objekata za tov pilića, prasilišta, sanitarnih prostorija itd.
Reference
Bracmort, K. (2010) Anaerobic Digestion: Greenhouse Gas Emission Reduction and Energy Generation. http://www.crs.gov/
Brown, G. (2015) Heat recovery, food production at Boston composting facility. http://www.biocycle.net/2015/11/16/heat-recovery-food-production-atboston-composting-facility/
Irvine, G., Lamont, E. R., Antizar-Ladislao, B. (2010) Energy from Waste: Reuse of Compost Heat as a Source of Renewable Energy. International Journal of Chemical Engineering, 2010: 1-10
Lyngsř, F.H. (2012) Livestock manure to energy. Tjele: Agro Business Park A/S, www.agropark.dk
Martinov, M., Đatkov, Đ., Dragutinović, G., Brkić, M., Pešenjanski, I., Veselinov, B., Kiš, F., Veselinov, M.S., Tešić, M., Đaković, D. (2008) Mogućnosti kombinovane proizvodnje električne i toplotne energije iz biomase u AP Vojvodini. Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka
Wang, Y., Dong, H., Zhu, Z., Li, L., Zhou, T., Jiang, B., Xin, H. (2016) CH4, NH3, N2O and NO emissions from stored biogas digester effluent of pig manure at different temperatures. Agriculture, Ecosystems & Environment, 217: 1-12
Zoranović, M., Karadžić, B., Ivanišević, M., Turan, J. (2013) Laboratorijski model za regeneraciju toplote u stočarstvu. UDC: 621.57:636 .4:631.223:628.8
Zoranović, M., Dimitrijević, A., Bajkin, A., Ponjičan, O., Ivanišević, M., Potkonjak, V. (2010) Primena toplotne pumpe u stočarstvu. Savremena poljoprivredna tehnika, vol. 36, br. 4, str. 438-446
Zoranović, M., Potkonjak, V., Jan, T., Ivanišević, M. (2011) Problemi aerobnih i anaerobnih emisija gasova iz stočnog stajnjaka. Savremena poljoprivredna tehnika, vol. 37, br. 2, str. 213-222
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/SavPoljTeh1503181I
objavljen u SCIndeksu: 31.12.2018.

Povezani članci

Savr poljopriv tehnika (2015)
Energetski potencijali tečnog stajnjaka
Zoranović Miodrag, i dr.

Savr poljopriv tehnika (2016)
Upravljanje stajnjakom na farmama muznih krava
Veljković B., i dr.

Savr poljopriv tehnika (2014)
Dimenzionisanje cevovodno-injektorskog sistema za raspodelu tečnog stajnjaka
Zoranović M., i dr.

prikaži sve [5]