Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:9
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:7
članak: 6 od 33  
Back povratak na rezultate
Tehnika
2015, vol. 70, br. 3, str. 415-421
jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
objavljeno: 04/11/2015
doi: 10.5937/tehnika1503415R
Merenje nagiba kod gravitacionih betonskih brana primenom instrumenta tiltmetar
aUniverzitet u Beogradu, Građevinski fakultet + Institut za vodoprivredu 'Jaroslav Černi', Beograd
bUniverzitet u Beogradu, Građevinski fakultet
cInstitut za vodoprivredu 'Jaroslav Černi', Beograd
dHE 'Đerdap ', Negotin

Sažetak

U ovom radu prikazuje se način merenja nagiba kod gravitacionih betonskih brana primenom instrumenta tiltmetar, teorijski i preko opisa praktičnih merenja na brani 'Đerdap 2'. U prvom delu se objašnjava princip na kojem radi instrument tiltmetar i način na koji se vrši merenje nagiba primenom ovog instrumenta. Uticaj temperature na merenje nagiba je posebno razmatran kroz uvođenje temperaturske korekcije. U drugom delu se prikazuje obrada rezultata realnih merenja nagiba na jednom od instrumenata na brani 'Đerdap 2' sa i bez temperaturske korekcije. U trećem delu se prikazuje statistička obrada podataka merenja, u okviru koje se vrši regresiona analiza rezultata merenja i formiraju odgovarajuće serije sa očekivanim vrednostima merenja u zavisnosti od spoljašnjih uslova. Na kraju daje se sumarni zaključak o instrumentu, uticaju temperture na merenje i statistički model.

Ključne reči

Reference

*** Rezultati tehničkog osmatranja na brani Đerdap 2 u periodu 9. 9. 2011. 18. 2. 2014
Geokon (1996) Instalation manual: Vibrating wire tiltmeter. USA: Geotechnical Instrumentation, Dijagram 3
Institut za vodoprivredu Jaroslav Černi, Zavod za konstrukcije i geotehniku (1982) Uputstva za tehničko osmatranje visokih brana. Beograd, posebna izdanja, Knjiga 24, s.147-160
Institut za vodoprivredu Jaroslav Černi (2013) Projekat upravljanja i održavanja brane 'Prvonek'. Beograd, Knjiga 4
Khazan, A. (1994) Transducers and their Elements-Design and Aplication, PTR. New York: Prentice Hall
Stanković, D. (1997) Fizičko-tehnička merenja. Beograd: Naučna knjiga