Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1
članak: 9 od 33  
Back povratak na rezultate
Trendovi u poslovanju
2013, vol. 1, br. 2, str. 81-86
jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljeno: 01/02/2019
doi: 10.5937/TrendPos1302081M
Ispitivanje uticaja vrste masti na klaničke parametre u hrani za tov pilića primenom statističke metode
Visoka poslovna škola strukovnih studija 'Prof. dr Radomir Bojković', Kruševac

e-adresa: milanovic0602@gmail.com, tatalovic.gordana@gmail.c

Sažetak

Cilj ovog istraživanja bio je ispitivanje uticaja pola i vrste masti korišćene u omašćivanju hrane za tov pilića na proizvodne i klaničke parametre utovljenih pilića. U radu su prikazani rezultati internih istraživanja sprovedenih u Perutnina Ptuj Grupi. Ogledne grupe su hranjene koncentratnim smesama istog sirovinskog sastava i istih nutritivnih svojstava, sa razlikom u kvalitetu i sastavu masnoće (svinjska mast i suncokretovo ulje). Statistička analiza je pokazala da postoji zavisnost između prinosa trupova i pojedinih delova trupa i vrste masnoće u hrani za tov pilića.

Ključne reči

analiza; statistika; masnoća; proizvodni parametar

Reference

Bogosavljević-Bošković, S., Mitrović, S., Petrović, M.D., Đoković, R., Dosković, V. (2008) Uticaj uzrasta i sistema držanja na odabrane parametre kvaliteta mesa pilića u tovu. Savremena poljoprivreda, vol. 57, br. 3-4, str. 137-143
Bogosavljević-Bošković, S., Đoković, R., Radović, V., Dosković, V. (2006) Kvantitativne karakteristike obrađenih trupova brojlerskih pilića iz različitih sistema gajenja. Savremena poljoprivreda, vol. 55, br. 1-2, str. 187-192
Hopić, S., Pavlovski, Z., Cmiljanić, R., Mašić, B., Vračar, S. (1996) Nedeljni rast telesne mase brojlerskih pilića različitog genotipa i pola. Nauka u živinarstvu, (1) 3/4 str. 131-139