Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:8
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3
članak: 10 od 33  
Back povratak na rezultate
Zbornik radova, Elektrotehnički institut "Nikola Tesla"
2012, br. 22, str. 117-136
jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljeno: 12/12/2012
doi: 10.5937/zeint22-2416
Merenje određenog integrala proizvoda dva ili više signala dvobitnim A/D konvertorom
aA.D. Apatinska pivara, Apatin
bUniverzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka

e-adresa: boris.licina@yahoo.com, platon@uns.ac.rs, vujicicv@uns.ac.rs

Sažetak

Članak predstavlja teoriju rada dvobitnog stohastičkog konvertora. Ovaj konvertor se može koristiti za precizna i tačna merenja efektivnih vrednosti (root-mean-square - srednje kvadratne vrednosti) napona, struje, električne snage ili energije, što se primenjuje u mrežnim merenjima. Ključni doprinos rada ogleda se u teorijskom izvođenju granica greške merenih signala koristeći stohastičku metodu. Standardna devijacija merenih vrednosti tokom određenog perioda merenja definiše se kao greška. Kada tražimo izraze za merenu vrednost i njenu grešku, vreme se tretira kao nezavisna uniformna slučajna promenljiva, tako da se može primeniti teorija verovatnoće i statistička teorija uzoraka. Ovi uslovi su neophodni jer je predstavljeni problem veoma nelinearan i stohastički. Zbog toga se on ne može rešiti ni linearnom teorijom diskretnih signala i sistema, niti teorijom slučajnih procesa. Predstavljeno rešenje je generalizovano, kako bi se uključilo merenje određenog integrala proizvoda konačnog broja signala.

Ključne reči

A/D konverzija; tehnika diterovanja; sempling metoda; verovatnoća; statistika

Reference

Pejić, D., Urekar, M., Vujičić, V., Avramov-Zamurović, S. (2010) Comparator offset error suppression in stochastic converters used in a watt-hour meter. u: Proc. CPEM 2010; Proceedings, Korea, June
Pjevalica, V., Vujicic, V.V. (2010) Further Generalization of the Low-Frequency True-RMS Instrument. IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, vol. 59, br. 3, str. 736-744
Santrac, B.M., Sokola, M.A., Mitrovic, Z., Zupunski, I., Vujicic, V. (2009) A Novel Method for Stochastic Measurement of Harmonics at Low Signal-to-Noise Ratio. IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, 58(10): 3434-3441
Vranić, V. (1965) Vjerojatnost i statistika. Zagreb: Tehnička knjiga
Vujicic, V.V., Zupunski, I., Mitrovic, Z., Sokola, M.A. (2009) Measurement in a point versus measurement over an interval. u: Proc. of the IMEKO XIX World Congress, Lisbon, Sep, str. 1128-1132, br. 480
Wagdy, M.F., Ng, W. (1989) Validity of uniform quantization error model for sinusoidal signals without and with dither. IEEE Transaction instrumentation and Measurement, vol. 38, br. 3, June str. 718-722, doi: 10. 1109/19. 32180
Zupunski, I., Vujičić, V.V., Mitrović, Z., Milovančev, S., Pesaljević, M. (2009) On-line determination of the measurement uncertainty of the stochastic measurement method. u: Proc. of the IMEKO XIX World Congress, September, Lisbon, str. 1048-1051, br. 278