Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 7 od 16  
Back povratak na rezultate
2017, vol. 34, br. 10-12, str. 42-48
Uloga stečajnog suda u postupku reorganizacije
aAIK 'Bačka Topola', Bačka Topola
bnema

e-adresaradomir@aikbt.rs, jelena.mj.01@ hotmail.com
Sažetak
Stečajni postupak je sudski postupak koji se po svojoj prirodi vodi isključivo pred sudom, a ne pred upravnim organom. Za vođenje jednog ovakvog postupka nadležan je isključivo privredni sud u okvirima svoje mesne nadležnosti. Treba naglasiti da je nadležnost isključivo na domaćim sudovima pa sa tim u vezi ni jedan inostrani sud ne može sprovoditi postupak stečaja kao ni postupak reorganizacije nad subjektom kome je sedište u domaćoj zemlji. Najznačajniji normativni akt koji reguliše prirodu ove materije je Zakon o stečaju i Zakon o stečajnom postupku Republike Srbije. U Zakonu o stečaju, koji je počeo da se primenjuje 23.01.2010. godine, najznačajniju novinu predstavlja unapred pripremljeni plan reorganizacije. Plan reorganizacije usvojen i rešenjem stečajnog sudije koji je potvrđen i ima snagu izvršne isprave i predstavlja novi ugovor za izmirenje potraživanja koja su u njemu navedena.
Reference
*** (2009-2014) Zakon o stečaju Republike Srbije. Sl. glasnik RS, br. 104/09, 99/11 - dr. zakon, 71/12 - odluka US i 83/14
*** (2004-2005) Zakon o stečajnom postupku Republike Srbije. Sl. glasnik RS, br. 84 i 85 - dr. zakon
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: prikaz
DOI: 10.5937/Ptp1712042K
objavljen u SCIndeksu: 05.04.2018.

Povezani članci

Nema povezanih članaka