Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 3 od 8  
Back povratak na rezultate
Inovacije u nastavi - časopis za savremenu nastavu
2011, vol. 24, br. 3, str. 106-113
jezik rada: srpski
vrsta rada: poseban prilog
objavljeno: 27/12/2011
Osobine ličnosti nastavnika kao osnov svih inovacija u vaspitno-obrazovnom sistemu
Univerzitet u Beogradu, Učiteljski fakultet

e-adresa: mitomic@eunet.rs

Sažetak

Rad predstavlja pokušaj teorijskog uobličavanja modela koji može da posluži (samo) proceni nastavnikovog ličnog funkcionisanja, kao i proceni interakcije nastavnik-učenik i empirijskim istraživanjima vaspitno-obrazovnog procesa. Predložen je model koji sadrži četiri nivoa, različitog tipa opštosti, od procene personalnog profila preko dimenzija funkcionisanja Ega, preko Jungovih 'saznajnih stilova' do Kolbovih stilova učenja i komplementarnih okruženja za učenje koji odgovaraju pojedinim stilovima. Ovi nivoi razmatranja mogu da se posmatraju i koriste i kao celina, ali i kao nazavisni teorijski okviri za procenu različitih karakteristika ličnosti nastavnika koji ostaju ključni faktor koji određuje (ne)uspeh ne samo najrazličitijih inovacija u vaspitno-obrazovnom sistemu, nego i sistema u celini.

Ključne reči

osobine ličnosti; saznajne funkcije; ego funkcije; stilovi učenja; okruženje za učenje

Reference

Anderson, J.A. (1995) Toward a Framework for Matching Teaching and Learning Styles for Diverse Populations. u: Sims R.R. [ur.] The Importance of Learning Styles, London: Greenwood Press
Anđelković, A. (2009) Izvori konfliktnih situacija između nastavnika i učenika. Inovacije u nastavi - časopis za savremenu nastavu, vol. 22, br. 2, str. 53-62
Blank, G.R., Blank, R. (1985) Ego psihologija. Zagreb: Naprijed
Božin, A. (2009) Objašnjenje, razumevanje i stilovi vaspitanja. Inovacije u nastavi - časopis za savremenu nastavu, vol. 22, br. 2, str. 31-41
Brušlinskij, A.V. (2002) Psihologija individualnogo i gruppovogo subekta. Moskva: Institut psihologii Rosijskoj Akademii nauk
Havelka, N.N. (2000) Učenik i nastavnik u obrazovnom procesu. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Hol, S., Lindzi, G. (1983) Teorija ličnosti. Beograd: Nolit
Jung, K.G. (1977) Dinamika nesvesnog. Novi Sad: Matica srpska
Kolb, D.A. (1984) Experimental learning: Experience as the source of learning and development. Englewood Cliffs: Prentice Hall
Kolb, D.A., Rainey, M.A. (1995) Using Experiential Learning Theory and Learning Styles in Diversity Education. u: Sims, R.R. [ur.] The Importance of Learning Styles, London: Greenwood Press
Messick, S. (1996) Individuality in learning. Washington: Jossey-Bass Publishers
Platon (1998) Gozba. Beograd: BIGZ
Velimirović, N. (2005) Reči o svečoveku. Beograd: Eparhija raškoprizrenska