Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1

Sadržaj

članak: 7 od 33  
Back povratak na rezultate
2015, vol. 3, br. 2, str. 1-12
Upravljanje u funkciji ekonomskog rasta
aVisoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo, Beograd
bVisoka poslovna škola strukovnih studija 'Prof. dr Radomir Bojković', Kruševac

e-adresaslavoljub.sljivic@indmanager.edu.rs, milenkop@privsav.rs, vesna.sljivic@indmanager.edu.rs
Sažetak
Svetska privreda se suočava sa nepovoljnim prognozama ekonomskog rasta na kratak i dugi rok među ekonomistima se vode velike rasprave o uzrocima takvog stanja, kao i o rešenjima za ubrzanje ekonomskog rasta. Deo rešenja svakako su institucije. Ovaj rad se bavi pitanjem odnosa institucija i ekonomskog rasta. Institucije su značajne, ali novije diskusije pokazuju da zemlje mogu da ostvaruju relativno visoke stope rasta, čak i u uslovima nedovoljno razvijenih institucija. Ključni problem nije u institucijama po sebi, već u načinu na koji se njima upravlja. U radu se ukazuje na nekoliko faktora koji mogu da doprinesu boljoj integraciji upravljanja i rasta. Industrijske politike su jedan od nosilaca strukturnih promena koje ubrzavaju ekonomski rast. Doprinos može da pruži i (opšta) politika. Naime, tempo ekonomskog rasta je u funkciji sveobuhvatnosti i dubine ekonomskih reformi. Kakve će reforme biti, zavisi od toga za koju od dve suprotstavljene reformske putanje će se opredeliti politika: klijentelističku ili putanju dominantne države. Najzad, strategija razvoja takođe doprinosi integraciji upravljanja i rasta. Ekonomski rast je jedan od ciljeva strategije razvoja. Od izbora prioriteta ciljeva zavisiće i dinamika ekonomskog rasta. Za zemlje u razvoju sa relativno niskim nivoom dohotka, razvojni prioritet treba da bude jačanje kapaciteta države.
Reference
Aggarwal, V.K., Evenett, S.J. (2012) Industrial policy choice during the crisis era. Oxford Review of Economic Policy, 28(2): 261-283
Collier, P. (2009) The political economy of state failure. Oxford Review of Economic Policy, 25(2): 219-240
EBRD (2013) Stuck in transition. u: Transition report
EBRD (2011) Crisis and transition. u: Transition report
Levy, B., Fukuyama, F. (2010) Development strategies: Integrating governance and growth. u: Policy Research Working Paper No. 5196, The World Bank
Levy, B. (2011) The Politics Of Development. Development Outreach, 13(1): 58-63
McKinsey Global Institute (2015) Global growth: Can productivity save the day in an aging world?
North, D., Acemogly, D., Fukuyama, F., Rodrik, D. (2008) Governance, Growth, and Development Decision-making. The World Bank
Rodrik, D. (2009) Growth after crisis. Working Paper, IBRD/The World Bank, no. 65
Rodrik, D. (2000) Development strategies for the next century. u: Development Strategies in the 21st century: The Challenges for Globalization, Japan: IDE
Rodrik, D. (2008) Normalizing industrial policy. Commission for Growth and Development, Working Paper br. 3
Stiglitz, J. (2009) Re-defining the global economy. Occasional Papers, Friedrich Ebert Stiftung, No. 42
World Bank (2015) Global economic prospects-having fiscal space and use it
Young, H.V. (2014) Financial crisis: Causes, policy responses, future challanges. Brussels: European Commission
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
DOI: 10.5937/trendpos1502001S
objavljen u SCIndeksu: 03.04.2016.

Povezani članci

Nema povezanih članaka