Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:12
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:6

Sadržaj

članak: 3 od 386  
Back povratak na rezultate
2020, br. 50, str. 147-161
Investicioni tokovi Srbije u mreži globalnih interesa
aUniverzitet u Tuzli, Federacija BiH
bEvropski univerzitet Brčko, Brčko Distrikt, BiH

e-adresalidijavucicevic55@gmail.com, bulatovic.anka@gmail.com
Ključne reči: investicioni tokovi; globalni interes; strategija; ekonomija; politika
Sažetak
Značaj stranih investicija kao oblika finansiranja ne ogleda se samo na globalnom nivou, nego i na individualnom, nacionalnom nivou privreda pojedinih zemalja. U poslednje dve decenije, srpska spoljna ekonomska i politička dešavanja, prošla su kroz kolebljivu ali istrajnu borbu za integrisanje u svetske ekonomske tokove. Generalno posmatrano, može se reći da postoji razlika u motivacionim faktorima investitora, ali i ukupnim efektima koji svoj uticaj ispoljavaju na platni bilans zemlje domaćina u zavisnosti od načina investiranja kapitala. Srbija gradi partnerske odnose, a svaki njen partner ima specifičan interes i komparativnu prednost u zemlji, te doprinosi boljem pozicioniranju Srbije u savremenim međunarodnim odnosima. Cilj rada je da ukaže na ekonomsko povezivanje Srbije sa zemljama sa kojima najviše sarađuje u poslednjih nekoliko godina i izvlačenje pouka u periodu ekonomskog transformisanja i bilateralnog povezivanja.
Reference
*** (2016) The 13th Five-Year Plan for Economic and Social Development of the People 's Republic of China (2016-2020). People's Republic of China: Compilation and Translation Bureau
*** (2017) World Population Prospects: The 2017 Revision. UN Department of Economic and Social Affairs, ESA/P/WP/248, https://esa.un.org/unpd/wpp/publications/Files/WPP2017KeyFindings.pdf
Acemoglu, D., Robinson, J.A. (2014) Why nations fail / Zašto narodi propadaju. Beograd: Clio, str. 81., prevod sa engleskog Đorđe Trajković i Stefan Trajković Filipović
Avramović, N.M., Đukić, S.B. (2018) Strana direktna ulaganja, motivi, rizici i dupli standardi. Baština, br. 46, str. 77-91
Bulatović, A., Vučićević, L. (2019) Institucionalni okvir kao poluga razvoja. u: Modeli razvoja - iskustva drugih i naše mogućnosti, Međunarodni naučni skup, 2019, zbornik radova, Brčko: Evropski univerzitet Brčko Distrikt, Tom I, strana 318
Darlington, R. (2017) A Short Guide to the Chinese Political System. u: Dimitrijević Duško [ur.] Odnosi Srbije i Kine na početku 21. veka, www. rogerdarlington.me.uk/Chinese politicalsystem, 27/09/2017, https://www.researchgate.net/publication/324064440
Dimitrijević, D. Odnosi Srbije i Kine na početku 21. veka. https://www.researchgate.net/publication/324064440
Dimitrijević, D. (2007) Privremena uprava Ujedinjenih Nacija na Kosovu i Metohiji i zaštita imovinskih prava. Teme, vol. 31, br. 3, str. 473-510
Dimitrijević, D. (2017) Chinese Investments in Serbia: A Joint Pledge for the Future of the New Silk Road. Baltic Journal of European Studies, 7(1): 64-83
EU, Evropska komisija (2010) Evropa 2020 - Evropska strategija za pametan, održiv i uključiv rast. Bruxelles, 3 March
EU, Evropski parlament (2017) Saradnja Srbije sa Kinom, Evropskom Unijom, Rusijom i Sjedinjenim Američkim Državama. Novembar 2017., EXPO_STU(2017) 603854_XL.pdf (28.10.2019.)
Golubović, N. (2009) Anatomija globalne finansijske krize i implikacije za zemlje Centralne i Istočne Evrope. Teme, vol. 33, br. 2, str. 471-491
Ivić, M., Mitić, B. (2016) Makroekonomija i globalni izazovi. Banja Luka: Univerzitet za poslovni inženjering i menadžment
Janković, A. (2016) New Silk Road: New growth engine. Međunarodna politika, (1161)
Paunović, S.S., Dimić, M.S., Arsenijević, O.M. (2019) Analysis of socio-economic movements in Serbia in the circumstances of crisis. Baština, br. 48, str. 153-170
Pavlićević, D. (2015) China's new silk road takes shape in Central and Eastern Europe. China Brief, Volume XV, January 9
Sen, A.K. (2016) Razvoj kao sloboda. Zagreb: Algoritam
Simić, J. (2015) The economic belt of the New Silk Road: Chinese western West or answer to the Asian challenges. International problems, No. 2/3, p. 196-216, https://docplayer.net/38811417-Ekonomskipojas-novog-puta-svile-kineski-prodor-na-zapad-ili-odgovor-na-azijske-izazove.html (24.10.2019.)
Svetska banka Zapadni Balkan - redovni ekonomski izveštaj broj 16 - Rastuće neizvesnosti - jesen 2019. WEBRER16SRB (https://www.worldbank.org/en/region/eca/publication/western-balkans-regular economic-report (23.09.2019.)
Tančić, D.J., Gordić, M.L., Tančić, P.D. (2018) Determining the effect of the refugee crisis on the security levels of small states using the DEMATEL method. Baština, br. 44, str. 403-415
Tiezzi, S. (2014) China's ʻNew Silk Road' Vision Revealed. Diplomat, 9 May 2014, http://thediplomat.com/2014/05/chinas-new-silk-road-vision-revealed/; (u Dimitrijević Duško: 'Odnosi Srbije i Kine na početku 21. veka' https://www.researchgate.net/publication/324064440 D
UNCTAD (2019) Izveštaj investicija u svetu 2019. https://bif.rs/2019/06/rast-direktnihstranih-investicija-na-zapadnom-balkanu-makedonija-na-prvom-mestu-sa-uvecanjemod-260-u-srbiji-44/ (28.07.2019.)
Ye, M. (2015) China and Competing Cooperation in Asia-Pacific: TPP, RCEP, and the New Silk Road. Asian Security, 11, no. 3, p. 206-224
Zepp-Larouche, H. (2015) The New Silk Road Leads to the Future of Mankind!. u: The New Silk Road becomes the World Land-Bridge, Washington: EIR News Service Inc
Zhang, H. (2019) Building the Silk Road Economic Belt: Problems and Priorities in Central Asia. Singapore: Nanyang Technological University-S. Rajaratnam School of International Studies, About the Institute of Defence and Strategic Studies
Zhang, J. Chinese Foreign Assistance, Explained. Brookings Institution, 'Order from Chaos' blog, July 19, available at htps://www.brookings.edu/blog/order-fromchaos/2016/07/19/chinese-foreign-assistance -explained/.(28.07.2019.)
Zuokui, L. (2014) The Role of Central and Eastern Europe in the Building of Silk Road Economic Belt. China Institute of International Studies, http://16plus1thinktank.com/1/20160111/1096 html, 05/06/2017
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/bastina30-25612
objavljen u SCIndeksu: 20.05.2020.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0