Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:18
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:6
članak: 4 od 256  
Back povratak na rezultate
Serbian Journal of Engineering Management
2020, vol. 5, br. 1, str. 68-74
jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 08/06/2020
doi: 10.5937/SJEM2001068I
Očekivanja studenata od kurseva visokoškolskih centara za razvoj karijere - slučaj Fakulteta za inženjerski menadžment
Univerzitet 'Union - Nikola Tesla', Fakultet za inženjerski menadžment - FIM, Beograd

e-adresa: tatjana.ikosanovic@fim.rs

Sažetak

Visokoškolski centri za razvoj karijere postaju sve važniji element organizacije visokoškolskih ustanova širom sveta, a Republika Srbija ne predstavlja izuzetak. U Srbiji je, međutim, zabeležen nedostatak aktivnosti studenata u razvoju veština za uključivanje u tržište rada, kao i veština potrebnih na tržištu rada na različitim poslovima (tzv. prenosive veštine - transferrable skills). Razvijanje tih veština kod studenata postaje važan zadatak visokoškolskih centara za razvoj karijere. U procesu razvoja prakse karijernog vođenja i savetovanja na visokoškolskim ustanovama u Srbiji, na Fakultetu za inženjerski menadžment je uveden obavezni kurs Upravljanje karijerom sa ciljem da studenti razvijaju veštine potrebne za ulazak na tržište rada. U prvoj godini sprovođenja kursa, studenti su pre i posle pohađanja ovog kursa imali prilike da u vidu ankete iskažu svoja očekivanja od Centra za razvoj karijere. Očekivanja studenata od Centra su se promenila posle pohađanja kursa i postali su spremniji za aktivniju ulogu u upravljanju sopstvenom karijerom. Stoga je neophodno da visokoškolske ustanove u Srbiji uvedu obavezne programe čiji je cilj razvijanje karijere svih studenata.

Ključne reči

karijera; razvoj karijere; visokoškolski centri za razvoj karijere; studenti

Reference

Amundson, N.E., Joann, H., Niles, S.G. (2009) Essential elements of career counseling: Processes and techniques. Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, Inc, 2nd ed
Arandarenko, M., Bartlett, W. (2012) Labour market and skills in the Western Balkans. Belgrade: FREN
Chin, M.Y., Blackburn, C.C.A., Hora, M.T. (2018) The role of career services programs and sociocultural factors in student career development. u: CER Working Paper No. 2018-8, University of Wisconsin, Madison, Center for Education Research, http://www.wcer.wisc.edu/publications/working-papers
Dey, F., Cruzvergara, C.Y. (2014) Evolution of career services in higher education. New Directions for Student Services, 2014(148), 5-18
Figler, H., Bolles, R.N. (2007) The career counselor's handbook. Berkley: Ten Speed Press, 2nd ed
Građanske inicijative (2010) Izveštaj o zapošljavanju i migracijama mladih u Srbiji 2010 - pregled politika i mera i preporuke za javno zagovaranje. Beograd
Greenhaus, J.H., Callanan, G.A., Godshalk, V.M. (2010) Career management. Thousand Oaks, CA: Sage Publications, 4th ed
Ilić-Kosanović, T. (2018) Zapošljivost i kompetencije studenata inženjerskog menadžmenta - očekivanja studenata Fakulteta za inženjerski menadžment. Serbian Journal of Engineering Management, vol. 3, br. 1, str. 8-14
Lucy, C.A. (2017) Experiences and benefits of a career development course for undergraduate chemistry students. Analytical and Bioanalytical Chemistry, 409(22), 5185-5190
Neary, S., Dodd, V., Hooley, T. (2015) Understanding career Management skills: Findings from the first phase of the CMS leader project. Derby: International Centre for Guidance Studies, University of Derby
Niles, S.G., Harris-Bowlsbey, J. (2009) Career development interventions in the 21st century. Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, Inc, 3rd ed
Schutt, D.A.Jr. (2008) Career development and the role of career centers. u: Schutt Donald A.Jr. [ur.] How to Plan & Develop A Career Center, New York: Ferguson Publishing, 2nd ed
Tempus (2012) University centres for career development and students counseling: Career guidance at universities in Serbia. u: Tempus projekat Razvoj karijernog vođenja u cilju unapređenja visokog obrazovanja u Srbiji, Belgrade, http://www.careers.ac.rs/documents-download/viewcategory/4-publications.html, 18. 12. 2017
Vlada Republike Srbije (2005-2008) Strategija karijernog vođenja i savetovanja u Republici Srbiji. Službeni glasnik RS, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08