Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:29
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:14
članak: 6 od 236  
Back povratak na rezultate
Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Prištini
2019, vol. 49, br. 2, str. 189-204
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
doi:10.5937/ZRFFP49-21290

Creative Commons License 4.0
Stavovi univerzitetskih predavača prema studentskoj evaluaciji nastavnog procesa
Univerzitet u Prištini (Kosovska Mitrovica), Filozofski fakultet

e-adresa: jelena.davidovic.rakic@pr.ac.rs, senka.kostic@pr.ac.rs

Projekat

Prevod u sistemu komparativnog izučavanja srpske i strane književnosti i kulture (MPNTR - 178019)

Sažetak

Osnovna ideja rada bila je da se ispitaju stavovi univerzitetskih predavača prema studentskoj evaluaciji nastavnog procesa. Pored toga, zanimalo nas je da li postoji efekat akademskog zvanja (asistent, docent, vanredni i redovni profesor) ili godina radnog iskustva na prirodu tog stava. Kako bismo to ispitali, konstruisali smo skalu stavova i faktorskom analizom izdvojili tri dimenzije: Nepromenljivosti studentske uloge, Ukazivanje na opasnosti (mane) evaluacije i Nekompetentnost studenata u procesu evaluacije. Istraživanje je sprovedeno na ukupno 287 univerzitetskih predavača. Rezultati pokazuju da predavači imaju umereni do blago pozitivan stav prema evaluaciji na sve tri izdvojene dimenzije. Pored toga, predavači koji imaju veću praksu u pogledu godina radnog staža ispoljili su negativniji stav na dimenziji nepromenljivost studentske uloge u odnosu na predavače sa radnim stažom manjim od 5 godina. Ne postoje razlike u pogledu ispoljenosti stava prema studentskoj evaluaciji nastavnog procesa ukoliko uzmemo u obzir grupu asistenata i grupu nastavnika (docenti, vanredni i redovni profesori). Ovako dobijeni rezultati idu u prilog rezultatima nekih ranijih istraživanja i upućuju na to da, sa jedne strane, nastavnici vide pozitivne aspekte evaluacije u vidu aktivnog uključivanja studenata u nastavni proces, ali, sa druge strane, i dalje postoji nepoverenje po pitanju negativnih strana evaluacije, kompetentnosti studenata za evaluaciju i objektivnosti samog procesa evaluacije.

Ključne reči

evaluacija; univerzitetski predavači; studenti

Reference

Novododat članak: provera, normiranje i linkovanje referenci u toku.
Branković, D. i Partalo, D. (2015). Evaluacija kvaliteta procesa i ishoda univerzitetske nastave. Naučni skup "Nastava i učenje - evaluacija vaspitno-obrazovnog rada" str. 85-98
Davidović-Rakić, J. (2010). Stavovi univerzitetskih predavača prema studentskoj evaluaciji nastave (neobjavljena doktorska disertacija). Univerzitet Istočno Sarajevo, Filozofski fakultet
Dunđerović, R., Radovanović, I., Levi, S. (2009). Upravljanje u razredu-psihološki i pedagoški aspekti upravljačke funkcije nastavnika. Beograd: Učiteljski fakultet
Janković, A. & Jarić, I. (2009). Uslovi rada nastavnog osoblja na Univerzitetu u Beogradu: evaluacija rada nastavnika. Filozofija i društvo, 20 (3), 3-22
Havelka, N. (2005). Uvod u psihologiju međuljudskih odnosa u obrazovanju. Beograd: Centar za primenjenu psihologiju
Beck, C., Hart, D., Kosnik, C. (2002). The teaching standards movement and current teaching practices. Canadian Journal of Education/Revue canadienne de l'éducation, 27 (2/3), 175-194. DOI: 10.2307/1602219
Blair, E., & Noel K. V. (2014). Improving higher education practice through student evaluation systems: is the student voice being heard? Assessment & Evaluation in Higher Education, 39 (7), 879-894
Bloxham, S. & Boyd, P. (2007). Developing Effective Assessment in Higher Education: A Practical Guide. Maidenhead: Open University Press
Darling-Hammond, L. (1986). A proposal for evaluation in the teaching profession. The Elementary School Journal, 86 (4), 531-551
Clark, R. J. & Fischetti, J. C. (1987). Candidate selection in a fifth-year teacher education recruitment model: A multi-stage partnership approach. Journal of Teacher Education, 38, 26-30
Franceško, M., Đurđić, S., Kosanović, B. (2011). Evaluacija rada nastavnika: izazovi sprovođenja i merni instrumenti. U: V. Katić (ur.), Trendovi razvoja: Evropa 2020: društvo zasnovano na znanju (1-5). Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka
Greenwald, A. G. (2002). Constructs in Student Ratings of Instructors. In: H. I. Braun, D. N. Jackson, D. E. Wiley (Eds.), The Role of Constructs in Psychological and Educational Measurement (277-297). Mahwah, NJ: Erlbaum
Jerković, I., Gavrilov-Jerković, V., Mihić, I., Mihić, V., Petrović, J., Zotović, M. (2011). Dometi reforme obrazovanja u Srbiji. U: V. Katić (Ur.), Trendovi razvoja: Evropa 2020: Društvo zasnovano na razvoju (1-4). Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka
Jorgic, D. (2008). Pedagogical evaluation and self-correction. Filozofski fakultet: Banja Luka
Kundačina, M. (2003). Funkcija evaluativnih istraživanja u reformi obrazovanja. Godišnjak za psihologiju, 2, 45-56
Levin, B. (2000). Putting Students at the Centre in Education Reform. Journal of Educational Change, 1, 155-172
Marsh, H. W. (1984). Students' evaluations of university teaching: Dimensionality, reliability, validity, potential baises, and utility. Journal of educational psychology, 76 (5), 707
Milanowski, A. T. & Heneman, H. G. (2001). Assessment of teacher reactions to a standards-based teacher evaluation system: A pilot study. Journal of Personnel Evaluation in Education, 15 (3), 193-212
Pavlović, N. (2016). Evaluation of teachers' work in high education institutions of Serbia. Ekonomika, 62 (2), 85-96
Peterson, P. L. & Comeaux, M. A. (1990). Evaluating the systems: Teachers' perspectives on teacher evaluation. Educational Evaluation and Policy Analysis, 12 (1), 3-24
Pešikan, A. (2012). Standardi u obrazovanju kao način podizanja kvaliteta obrazovanja. Inovacije u nastavi, 25 (1), 5-22
Reynolds, M. (1999). Standards and professional practice: The TTA and initial teacher training. British Journal of Educational Studies, 47 (3), 247-260
Sarah, J. S., Spiller, D., Terry, S., Harris, T., Deaker, L., Kennedy, J. (2013). Tertiary teachers and student evaluations: never the twain shall meet? Assessment & Evaluation in Higher Education, 38, DOI:10.1080/02602938.2013.767876
Smith, C. (2008). Building effectiveness in teaching through targeted evaluation and response: connecting evaluation to teaching improvement in higher education. Assessment & Evaluation in Higher Education, 33 (5), 517-533
Shechtman, Z. (1989). The contribution of interpersonal behavior evaluation to the prediction of initial teaching success: A research note. Teaching and Teacher Evaluation, 5, 243-248
Zhao, J. & Gallant., D. J. (2012). Student Evaluation of Instruction in Higher Education: Exploring Issues of Validity and Reliability. Assessment & Evaluation in Higher Education, 37 (2), 227-235