Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:8
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 8 od 293  
Back povratak na rezultate
2022, vol. 71, br. 1, str. 67-80
Upotreba filma kao obrazovnog medija u visokoškolskoj nastavi
Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet, Odeljenje za pedagogiju i andragogiju

e-adresabojan.ljujic@f.bg.ac.rs
Projekat:
Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije (institucija: Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet) (MPNTR - 451-03-68/2020-14/200163)

Ključne reči: film; medij; kognitivno angažovanje; emocionalno angažovanje; studenti
Sažetak
Rad je nastao kao rezultat empirijskog, kvalitativnog istraživanja koje je sprovedeno sa ciljem da se sagleda i shvati doprinos primene filma kao obrazovnog medija u visokoškolskoj nastavi u domenima ostvarivanja obrazovnih ishoda, emocionalnog i kognitivnog pobuđivanja i angažovanja studenata, podsticanja refleksivnosti i samorefleksivnosti u odnosu sa filmom kao specifičnim nosiocem obrazovnog sadržaja, koji se dešavaju u virtuelnim obrazovnim okruženjima. Prigodan uzorak je činilo dvanaest studenata koji su 2017/2018. akademske godine pohađali predmet onlajn obrazovanje odraslih, a koji su bili intenzivno angažovani u aktivnostima iz tematske celine kursa koja se odnosila na teorije učenja i onlajn obrazovanje odraslih. Konkretan nastavni materijal pomenute jedinice učenja bio je film "Rašomon" režisera Akire Kurosave iz 1950. godine. U dve istraživačke faze: diskusiona faza, koja je ujedno bila i faza prikupljanja podataka, i faza analize narativa, diskursa i sadržaja, kao i grupisanja i tematske analize podataka dobijenih diskusijom, došli smo do rezultata koji istovremeno mogu da se shvate kao svojevrsne praktične obrazovne implikacije, a koji nedvosmisleno govore o tome da upotreba filma kao obrazovnog medija podstiče: emocionalno i kognitivno pobuđivanje studenata, imalo ono pozitivan ili negativan predznak; istrajnost studenata u realizaciji zadatka i konačnom ostvarenju obrazovnih ciljeva; introspektivnost, koja dalje definiše kvalitet saznajnih uvida, refleksiju i samorefleksiju usmerenu ka ostvarivanju konkretnih obrazovnih ciljeva predefinisanih jedinicama učenja.
Reference
Anderson, T., Elloumi, F. (2004) Theory and practice of online learning. Athabasca University
Blasco, P.G., Blasco, M.G., Levites, M.R., Moreto, G., Tysinger, J.W. (2011) Educating through movies: How Hollywood fosters reflection. Creative Education, 2(3), 174-180
Blasco, P.G., Moreto, G., Blasco, M.G., Levites, M.R., Janaudis, M.A. (2015) Education through Movies: Improving teaching skills and fostering reflection among students and teachers. Journal for Learning through the Arts, 11(1), 1-16
Champoux, J.E. (1999) Film as a teaching resource. Journal of Management Inquiry, 8(2), 240-251
Elmas, R., Türkoğlu, M.E., Aydoğdu, B. (2019) Education themed movies as a teaching material for pre-service science teacher Education. Journal of Theoretical Educational Science, 12(4), 1324-1339
Ferster, B. (2016) Sage on the screen: Education, media, and how we learn. Johns Hopkins University Press
Fuchs, E., Bruch, A., Annegarn-Gläß, M. (2016) Introduction: Educational films: A historical review of media innovation in schools. Journal of Educational Media Memory and Society, 8(1), 1-13
Gillani, B.B. (2003) Learning Theories and the design of e-learning environments. University Press of America
Holmes, B., Gardner, J. (2006) e-Learning: Concepts and practice. SAGE Publication
Lazarević, B. (2008) Komunikacija i interakcija u online edukaciji - vrste i specifičnosti. u: Alibabić Š., Pejatović A. [ur.] Andragogija na početku trećeg milenijuma, Beograd: Institut za pedagogiju i andragogiju, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu, str. 197-209
Ljujić, B. (2021) Onlajn obrazovanje odraslih: kada alternativa postane nužnost. u: Alibabić Š. [ur.] Život u kriznim vremenima - andragoški pogledi, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu, 91-104
Ljujić, B., Senić-Ružić, M. (2020) Studenti kao kreatori obrazovnog sadržaja u onlajn obrazovanju odraslih. Andragoške studije, br. 1, str. 179-195
Ljujić, B. (2015) Andragoške specifičnosti obrazovanja u kompjuterskoj učionici. Andragoške studije, br. 2, str. 143-163
Mayer, R.E. (2009) Multimedia learning. Cambridge University Press
Mcluhan, M. (2008) Razumijevanje medija. Golden Marketing
Merello, P., Barberá, A., Porcuna, L., Porcuna, R., Zorio, A. (2021) Use of movies to promote learning about financial reporting and ethical issues. u: Domenech J., Merello P., de la Poza E. [ur.] 7th International Conference on Higher Education Advances (HEAd'21), Editorial Universitat Politecnica de Valencia, 421-428
Smithikrai, C. (2016) Effectiveness of teaching with movies to promote positive characteristics and behaviors. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 217, 522-530
Sweller, J. (2010) Element interactivity and intrinsic, extraneous, and germane cognitive load. Educational Psychology Review, 22(2), 123-138
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/nasvas2201067L
primljen: 27.02.2022.
revidiran: 02.04.2022.
prihvaćen: 05.04.2022.
objavljen u SCIndeksu: 09.06.2022.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka