Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:13
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4
članak: 9 od 247  
Back povratak na rezultate
Kultura
2019, br. 164, str. 99-126
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 20/12/2019
doi: 10.5937/kultura1964099T
Srpski pitomci na školovanju u Parizu šezdesetih godina XIX veka
Srpska akademija nauke i umetnosti (SANU), Istorijski institut, Beograd

Projekat

Evropa i Srbi (1804-1918): podsticaji i iskušenja evropske Moderne (MPNTR - 177031)

Sažetak

Rad je posvećen delovanju i običajima studenata, uglavnom vladinih pitomaca, na školovanju u francuskoj prestonici. Zajednička odlika ove grupe mladih ljudi je što su prve godine usavršavanja u inostranstvu započeli u Nemačkoj dok je Pariz dao finalni pečat njihovom obrazovanju. Najveći broj njih bili su studenti prava, a najsnažnija politička ideja ove generacije blagodejanaca bio je liberalizam. Najveći deo korišćene građe pohranjen je u fondu Ministarstva prosvete - Prosvetnog odeljenja Arhiva Srbije.

Ključne reči

praviteljstveni pitomci; studenti; blagodejanci; "Parizlije"; Pariz; Ministarstvo prosvete; Srbija

Reference

Avakumović, J. (2008) Memoari. Sremski Karlovci-Novi Sad: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića
Bakić, V., Pavlović, Đ. (1965) u: Enciklopedija Jugoslavije, Zagreb: Jugoslavenski leksiokografski zavod, tom 6
Bataković, D.T. (1997) Francuski uticaji u Srbiji 1835-1914 - četiri generacije 'Parizlija'. Zbornik Matice srpske za istoriju, Novi Sad, br. 56, str. 73-95
Behic, A. (1928) u: Larousse du XXe siecle en six volumes, Paris: Librairie Larousse, tome premier, 628-629
Denković, D., Radović, D. (1968) u: Enciklopedija Jugoslavije, Zagreb: Jugoslavenski leksikografski zavod, tom 7, 28-29
Đurić, Đ., Lazarević, M. (2011) u: Srpski biografski rečnik, Novi Sad: Matica srpska, tom 5
Jagodić, M. (2009) Srpski studenti u Parizu sredinom šezdesetih godina 19. veka. Zbornik Matice srpske za istoriju, Novi Sad, br. 79-80, str. 175-182
Janković, D., Čumić, A. (1956) u: Enciklopedija Jugoslavije, Zagreb: Jugoslavenski leksikografski zavod, tom 2
Jovanović, S. (1990) Vlada Aleksandra Obrenovića. Beograd: BIGZ, I-II
Kaljević, L. (2006) Moje uspomene - beleške pok. Ljubomira Kaljevića držav. savetnika. Užice: Istorijski arhiv, priredio Slobodan Turlakov
Krkljuš, Lj., Damjanović, M. (2007) u: Srpski biografski rečnik, Novi Sad: Matica srpska, tom 3
Krstić, N. (2006) Dnevnik - privatni život - 9. April 1864 - 31. decembar 1866. Beograd: Zavod za udžbenike, I, priredila Vuletić, A
Krstić, N. (2005) Dnevnik - javni život - 9. April 1864 - 18. decembar 1867. Beograd: Zavod za udžbenike, I, pr. Jagodić M
Marić, I., Kujundžić, M.A. (2011) u: Srpski biografski rečnik, tom 5, str. 422-423
Milanović, J. (2001) Pravila i nacrt zakona o pitomcima škola u Srbiji (1839-1862). Godišnjak za društvenu istoriju, Beograd, vol. 8, br. 1-2, str. 45-73
Nikolić, V.M., Maksimović, J.A. (2011) u: Srpski biografski rečnik, Novi Sad: Matica srpska, tom 5
Novakov, A., Bogićević, M. (2004) u: Srpski biografski rečnik, tom 1, str. 624-625
Pavlović, V. (1986) Srpski studenti u Parizu 1839-1856. Istorijski časopis, Beograd, 33, 187-202
Popov, Č., Avakumović, J.Đ. (2004) u: Srpski biografski rečnik, Novi Sad: Matica srpska, tom 1, str. 43 45
Popov, Č., Kaljević, Lj. (2009) u: Srpski biografski rečnik, Novi Sad: Matica srpska, tom 4, str. 802-804
Radović, R., Marković, S. (1965) u: Enciklopedija Jugoslavije, Zagreb: Jugoslavenski leksikografski zavod, tom 6, str. 25-26
Radović, S., Marić, M. (2015) u: Srpski biografski rečnik, Novi Sad: Matica srpska, tom 6, str. 99-100
Stolić, A. (2003) Đorđe Simić - poslednji srpski diplomata XIX veka. Beograd: Istorijski institut
Trgovčević-Mitrović, L.M. (1996) Srpska inteligencija u XIX veku - zapadni i istočni uticaji. u: Terzić Slavenko [ur.] Zbornik radova - Evropa i Srbi - međunarodni naučni skup 13-15. decembra 1995, Beograd: Istorijski institut SANU, 261-273
Tulard, J. (1995) Dictionnaire du Second Empire. Paris: Fayard
Vuletić, A. (2001) Iz porodičnog života Ilije Garašanina. u: Pismo - zbornik radova, Beograd: Udruženje za srpsku povesnicu, 129-139