Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:18
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:9
članak: 3 od 322  
Back povratak na rezultate
Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Prištini
2019, vol. 49, br. 1, str. 89-105
jezik rada: engleski
vrsta rada: pregledni članak
doi:10.5937/ZRFFP49-20409

Creative Commons License 4.0
Implikacije primene dijagnostičkog testa u nastavi engleskog jezika u visokom obrazovanju
Univerzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Filozofski fakultet, Katedra za engleski jezik i književnost

Sažetak

Ovaj rad analizira upotrebu dijagnostičkog testa za poboljšanje rezultata studenata u nastavi engleskog jezika na fakultetu. Svrha navedenog testa je da nastavnicima pomogne prilikom procene nivoa znanja engleskog jezika i pruži kompletan pregled oblasti jezika u kojima studenti pokazuju nedovoljan nivo znanja. Nakon procene znanja, putem dijagnostičkog testa, studenti mogu početi da rade na jačanju oblasti u kojima su pokazali nedovoljan nivo znanja kako bi ukupno znanje engleskog jezika značajno unapredili do kraja kursa.

Ključne reči

Reference

Novododat članak: provera, normiranje i linkovanje referenci u toku.
Anonym. (2019). Linguapress. Retrieved from https://linguapress.com/inter.html on January 22, 2019.
Bakić-Mirić N. (2012). Significance of Creating a Custom Diagnostic English Language Test in English for Specific Purposes Course at the University of Niš Medical School. Acta Medica Medinae. 15 (1), 15-19.
Brown G. and Yule G. (1999). Teaching the Spoken Language. Cambridge: Cambridge University Press. Larsen-Freeman D. (2000). Techniques and Principles in Language Teaching. Oxford: Oxford University Press.
Mousavi S. A. (2012). An Encyclopedic Dictionary of Language Testing (5th edition). Tehran: Rahnama Press.
Perrin G. 2009. Diagnostic procedures in English language teaching. Modern English Teacher. 18 (1), 49-54
Richards J. (1999). Language Teaching Matrix: Curriculum, Methodology and Materials. Cambridge: Cambridge University Press.
Willis D. (2009). Doing Task-based Teaching. Oxford: Oxford University Press.