Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2
članak: 3 od 4  
Back povratak na rezultate
Bizinfo (Blace)
2016, vol. 7, br. 2, str. 45-55
jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
objavljeno: 24/02/2017
doi: 10.5937/bizinfol602045J
Smernice za izradu kurikuluma za studijske programe iz oblasti računarskog inženjerstva
Univerzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Fakultet tehničkih nauka

e-adresa: nndjov@gmail.com

Sažetak

ACM i IEEE su u decembru 2016. godine publikovali smernice za nastavne planove studijskih programa iz oblasti računarskog inženjerstva. Izveštaj CE2016 odražava tekuće zahteve u obrazovanju i praksi računarskog inženjeringa, a koji će biti aktuelni u narednoj deceniji. U izveštaju se daju određeni primeri i načini mapiranja nastavnih jedinica na studijske programe i određuju se očekivani zahtevi sa naučnog aspekta. Ovaj rad daje pregled izveštaja CE2016 i ima za cilj da pruži uputstva za implementaciju ovih smernica u studijske programe računarskog inženjerstva.

Ključne reči

studijski programi; računarsko inženjerstvo; preporuke

Reference

Durant, E., i dr. (2013) Computer engineering curriculum guidelines. u: IEEE Frontiers in Education Conference (FIE), 2013, [pdf] Dostupno na: [Datum pristupa 19.12.2016.]
IEEE Computer Society (2004) Curriculum guidelines for undergraduate degree programs in computer engineering. Final Report, [pdf] IEEE Computer Society. Dostupno na: [Datum pristupa 18.12.2016.]
IEEE Computer Society (2016) Computer engineering curricula 2016: Curriculum guidelines for undergraduate degree programs in computer engineering. Final Curriculum Report, [pdf] IEEE Computer Society. Dostupno na: [Datum pristupa 18.12.2016.]
Impagliazzo, J., Conry, S., Durant, E., Mcgettrick, A., Wilson, T., Thornton, M. (2012) Special session: Computer engineering review task force report. u: ACM Special Interest Group on Computer Science Education, (SIGCSE) Conference, February 29 - March 3, 2012, Raleigh, North Carolina, USA, [pdf]
Impagliazzo, J., Durant, E. (2014) Toward a modern curriculum for computer engineering. u: Teaching, Assessment and Learning (TALE), December 2014 International Conference on ŠEE