Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:16
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 4 od 6  
Back povratak na rezultate
Fizičke karakteristike prostora škole i njihov uticaj na učenje i rad studenata
Visoka škola strukovnih studija za vaspitače, Kruševac

e-adresaivana@vaspks.edu.rs
Ključne reči: fizičke karakteristike prostora; fizički faktori sredine; učenje; nastava
Sažetak
Mnoga istraživanja pokazuju da vaspitno-obrazovni proces i postignuće učenika zavisi od niza faktora kao što su lične i profesionalne karakteristike nastavnika, vaspitno-obrazovni programi, kvalitet nastave i van nastavnih aktivnosti. Pored ovih faktora kvalitet nastavnog procesa se dovodi u vezu i sa opremljenošću, odnosno sa materijalno-tehničkim uslovima u školi. Opremljenost škole najčešće podrazumeva školski prostor (školska zgrada, učionice, kabineti, biblioteka, prateće prostorije, dvorište i fiskulturna sala), opremu, nameštaj i nastavna sredstva. Međutim, za kvalitetno učenje i rad neophodni su i povoljni fizički, fiziološki, socijalni i psihološki uslovi učenja. Iz tog razloga se u ovom radu bavimo ispitivanjem stavova studenata o uticaju i delovanju pojedinih karakteristika prostora škole (boja zidova, aplikacije na zidovima, nastavna sredstva, nameštaj), fizičkih faktora, pa i veličine grupa studenata na kvalitet učenja i nastave i da li postoje razlike u tim procenama u zavisnosti od pola, uzrasta i godine studija. Za prikupljanje podataka korišćen je upitnik koji je posebno kreiran za potrebe ovog istraživanja. Upitnik se sastoji od 25 ajtema, a primenjen je na uzorku od 116 studenata Visoke škole strukovnih studija za vaspitače u Kruševcu. Rezultati istraživanja pokazuju da pojedine karakteristike prostora, kao i pojedini fizički faktori utiču na rad i učenje studenata, a samim tim i na kvalitet nastave i da postoje razlike u tim procenama prema uzrastu i godini studija.
Reference
*** (1989) Pedagoška enciklopedija. Beograd: ZUNS
Đorđević, M., Sučević, V. (2012) Oprema škola i materijalno-tehnički resursi kvalitetnog osnovnog obrazovanja. Vaspitanje i obrazovanje, br. 3, u štampi za, Podgorica: ZUNS
Kamenov, E.E. (1988) Metodika vaspitno-obrazovnog rada sa predškolskom decom - za IV godinu pedagoške akademije. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Korać, Z. (1976) Ekološka psihologija. Psihologija, Beograd, IX, br. 3-4, 45-60
Korać, Ž. (1978) Čovek i grad - osnovi ekološke psihologije. Beograd: Glas
Todorović, D. (2011) Personalizacija radnog prostora. Beograd: Filozofski fakultet, ispitni rad
Vujačić, M., Todorović, J. (2007) Opremljenost škole u funkciji poboljšanja kvaliteta vaspitno-obrazovnog procesa. u: Danilović M., Popov S. [ur.] Tehnologija, informatika, obrazovanje, Zbornik radova, Beograd: Institut za pedagoška istraživanja, IV, str. 196-201
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: istraživanja
DOI: 10.5937/Sinteze1405041P
objavljen u SCIndeksu: 19.05.2015.

Povezani članci

Nema povezanih članaka