Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:7
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 5 od 6  
Back povratak na rezultate
2004, vol. 29, br. 4, str. 250-255
Treba odlučiti - vazopresin ili adrenalin u kardiopulmonalnoj resustituciji
Gradski zavod za hitnu medicinsku pomoć, Beograd

e-adresapekos@yubc.net
Ključne reči: Evropski resustitucioni savet; kardiopulmonalna resustitucija; vazopresin; epinefrin; ispitivanje; preživljavanje
Sažetak
Evropski savez za životnu podršku u 33 centra, ispitivanjem kardiopulmonalne resustitacije u prospektivnoj, randomiziranoj, duploslepoj kliničkoj studiji, pratio je evaluaciju efikasnosti vazopresina u uslovima prehospitalno nastalog kardijak aresta. Studija je obuhvatila 1186 odraslih pacijenata koji su prehospitalno doživeli kardiak arest prezentovan rezistentnom VF (tri isporuke DC šoka su ostale bez odgovora), n=472; PEA, n=186; ili asistolijom, n=528. Nakon toga pacijenti su dobijali ili 1mg epinefrina (n=589) ili 40 i.j. vazopresina (n=597), i.v. u 20 ml fiziološkog rastvora. Ako nakon 3 min spontana cirkulacija nije bila obnovljena, primenjena je ista doza leka. Ako ni posle toga spontana cirkulacija nije obnovljena, svi pacijenti su dobili dopunsku injekciju epinefrina. Primenjeni su natrijum bikarbonat, atropin, lidokain, amjodaron ako je bilo potrebno. Primarno ispitivanje odnosilo se na preživljavanje do bolnice, a sekundarno na preživljavanje do otpuštanja iz bolnice. Osnovne karakteristike bile su slične u obe grupe. Prosečna životna dob bila je 66 god, od čega su 2/3 bili muškarci, u nekih 18% je u proseku 8 min primenjena osnovna životna podrška od strane očevidaca a prva defibrilacija je u proseku izvedena u narednih 7 min. Prva injekcija ispitivanih lekova je primenjena u proseku nakon 10 min. Procenat preživljavanja do bolnice bio je veći u pacijenata koji su doživeli kardiak arest u prisustvu očevidaca u odnosu na one bez (38,3% prema 16,1%, p< 0.001) i kojima je započeta osnovna šivotna potpora tokom 10 min u odnosu na one kojima ista nije primenjena do dolaska lekarske ekipe (43.8% prema 20.7%, p< 0.001). Nije bilo razlike u procentu preživljavanja između osoba sa VF ili PEA. Takođe među pacijentima u asistoliji koji su nakon inicijalne terapije vazopresina, naknadno dobili epinefrin povećana je stopa preživljavanja do bolnice (29% prema. 20.3%, p=0.02). Vazopresinska grupa takođe ima veću stopu preživljavanja do otpuštanja iz bolnice (4.7% prema. 1.5%, p=0.04). U pacijenata u kojih nije došlo do oporavka spontane cirkulacije ni nakon druge doze ispitivanih lekova primenjen je još 1 mg epinefrina. U vazopresinskoj grupi veće je preživljavanje do bolnice (25.7% prema. 16.4%, p= 0.002) i otpuštenih iz nje (6.2% prema 1.7%, p= 0.002) u odnosu na epinefrinsku grupu, ali je nivo neuroloških sekvela nakon resustitucije približno jednak u obe ispitivane grupe. Nadalje u tretmanu refraktarne VF je primena epinefrina nakon inicijalne primene vazopresina znatno efikasna.
Reference
*** (2000) Guidelines 2000 for Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care. Part 6: Advanced cardiovascular life support: 7D: the tachycardia algorithms. The American Heart Association in collaboration with the International Liaison Committe. Circulation, 102(8 Suppl): I158-65
Gueugniaud, P.Y., Mols, P., Goldstein, P., Pham, E., Dubien, P.Y., Deweerdt, C., Vergnion, M., Petit, P., Carli, P. (1998) A comparison of repeated high doses and repeated standard doses of epinephrine for cardiac arrest outside the hospital. European Epinephrine Study Group. N Engl J Med, 339(22): 1595-601
Krismer, A.C., Wenzel, V., Voelckel, W.G., Lindner, K.H. (1999) Use of vasoactive drugs during cardipulmonary resuscitation. Curr Opin Crit Care, 5, str. 193-200
Lindner, K.H., Prengel, A.W., Pfenninger, E.G., Lindner, I.M., Strohmenger, H.U., Georgieff, M., Lurie, K.G. (1995) Vasopressin improves vital organ blood flow during closed-chest cardiopulmonary resuscitation in pigs. Circulation, 91(1): 215-21
Lindner, K.H., Prengel, A.W., Brinkmann, A., Strohmenger, H.U., Lindner, I.M., Lurie, K.G. (2004) Ask for vasopressin if hearth stops. N Engl J Med, January 8
McIntyre, K.M. (2004) Vasopressin in asystolic cardiac arrest. N Engl J Med, 350(2): 179-81
Morris, D.C., Dereczyk, B.E., Grzybowski, M., Martin, G.B., Rivers, E.P., Wortsman, J., Amico, J.A. (1997) Vasopressin can increase coronary perfusion pressure during human cardiopulmonary resuscitation. Acad Emerg Med, 4(9): 878-83
Paradis, N.A., Koscove, E.M. (1990) Epinephrine in cardiac arrest: A critical review. Ann Emerg Med, 19(11): 1288-301
Prengel, A.W., Lindner, K.H., Keller, A. (1996) Cerebral oxygenation during cardiopulmonary resuscitation with epinephrine and vasopressin in pigs. Stroke, 27(7): 1241-8
Voelckel, W.G., Lindner, K.H., Wenzel, V., Bonatti, J., Hangler, H., Frimmel, C., Kunszberg, E., Lingnau, W. (2000) Effects of vasopressin and epinephrine on splanchnic blood flow and renal function during and after cardiopulmonary resuscitation in pigs. Crit Care Med, 28(4): 1083-8
Wenzel, V., Lindner, K.H., Prengel, A.W., Maier, C., Voelckel, W., Lurie, K.G., Strohmenger, H.U. (1999) Vasopressin improves vital organ blood flow after prolonged cardiac arrest with postcountershock pulseless electrical activity in pigs. Crit Care Med, 27(3): 486-92
Wenzel, V., Lindner, K.H., Krismer, A.C., Miller, E.A., Voelckel, W.G., Lingnau, W. (1999) Repeated administration of vasopressin but not epinephrine maintains coronary perfusion pressure after early and late administration during prolonged cardiopulmonary resuscitation in pigs. Circulation, 99(10): 1379-84
Wenzel, V., Lindner, K.H., Augenstein, S., Voelckel, W., Strohmenger, H.U., Prengel, A.W., Steinbach, G. (1999) Intraosseous vasopressin improves coronary perfusion pressure rapidly during cardiopulmonary resuscitation in pigs. Crit Care Med, 27(8): 1565-9
Wenzel, V., Linder, K.H., Augenstein, S., Prengel, A.W., Strohmenger, H.U. (1998) Vasopressin combined with epinephrine decreases cerebral perfusion compared with vasopressin alone during cardiopulmonary resuscitation in pigs. Stroke, 29(7): 1462-7; di
Wenzel, V., Krismer, A.C., Arntz, H., Sitter, H., Stadlbauer, K.H., Lindner, K.H., European Resuscitation Council Vasopressor during Cardiopulmonary Resuscitation Study Group (2004) A comparison of vasopressin and epinephrine for out-of-hospital cardiopulmonary resuscitation. N Engl J Med, 350(2): 105-13
Woodhouse, S.P., Cox, S., Boyd, P., Case, C., Weber, M. (1995) High dose and standard dose adrenaline do not alter survival, compared with placebo, in cardiac arrest. Resuscitation, 30(3): 243-9
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.

Povezani članci

Nema povezanih članaka