Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:10
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:10
članak: 3 od 6  
Back povratak na rezultate
Baština
2014, br. 36, str. 81-94
jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljeno: 24/09/2015
Stvaranje kao sudbina - fenomen stvaralačkog procesa u poemi 'Tkalja' i romanu Veliki ahavski trg Petra Sarića
Institut za srpsku kulturu, Leposavić

Projekat

Materijalna i duhovna kultura Kosova i Metohije (MPNTR - 178028)

Sažetak

Osvrćući se kratko na poetiku srpske poezije šezdesetih i sedamdesetih godina prošlog veka stvarane na prostoru Kosova i Metohije, na suštinska tematsko-motivska čvorišta i specifičnosti ove poetike, autor se u radu bavi shvatanjem stvaralačkog procesa u dva žanrovski različita ostvarenja jednog kosovsko-metohijskog književnika, Petra Sarića (u poemi 'Tkalja' i prologu romana Veliki ahavski trg). Pritom, autor konstatuje da se pomenuta poema može tumačiti kao poetička osnovica za razvijanje alegorijskog romana Veliki ahavski trg, kao što se i ovaj roman može smatrati svojevrsnom tematskom genealogijom budućih romana ovog književnika.

Ključne reči

Petar Sarić; 'Tkalja'; Veliki ahavski trg; poezija; stvaranje; stvaralački proces; nesvesno; božansko