Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:6
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3
članak: 4 od 6  
Back povratak na rezultate
Kultura
2014, br. 143, str. 103-117
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 22/10/2014
doi: 10.5937/kultura1443103k
Svet i istina književnosti - Kamijev nagovor na pomirenje
Univerzitet u Beogradu, Institut za filozofiju i društvenu teoriju

Projekat

Retke bolesti: molekularna patofiziologija, dijagnostički i terapijski modaliteti i socijalni, etički i pravni aspekti (MPNTR - 41004)
Istraživanje klimatskih promena i njihovog uticaja na životnu sredinu - praćenje uticaja, adaptacija i ublažavanje (MPNTR - 43007)

Sažetak

Članak nastoji da Kamijevu viziju 'ispravljenog stvaranja', s jedne strane, motivaciono situira u književnoideološke kontroverze njegovog doba, a s druge, ukaže na njeno teorijsko opravdanje i estetsko potkrepljenje oslanjajući se na, sistematski neuobličene ali brojne i eksplicitne, refleksije autora o statusu književnosti i ulozi umetničke prakse. Zaključuje se da je naizgled kolebljiva Kamijeva pozicija proizvod svesne odluke - i njenog sprovođenja - da je prevashodni zadatak umetnika da, u protivstavu prema prevratničkim doktrinama spasonosnog rešenja, svojom buntovnom najavom obzirnog preporoda u ime pravde i lepote, razumeva i stvaralački svedoči protivrečja vlastitog vremena i zagovara njihovo, možda i nedogledno, pomirenje.

Ključne reči

Reference

Barilier, E. (1977) Albert Camus - Philosophie et littérature. Lausanne: L'age d'homme
Bjenjkovski, Z. (1982) Paklovi i Orfeji: eseji o zapadnoevropskoj literaturi dvadesetog veka. Niš: Gradina
Brée, G. (1961) Camus. New Brunswick: Rutgers University Press
Camus, A. (1975) Mit o Sizifu; Pisma jednom nemačkom prijatelju; Govori u Švedskoj, Odabrana djela, knjiga 5. Zagreb: Zora, Grafički zavod Hrvatske
Camus, A. (1975) Naličje i lice; Pirovanje; Ljeto, Odabrana djela, knjiga 1. Zagreb: Zora, Grafički zavod Hrvatske
Camus, A. (1976) Zapisi, Odabrana djela, knjiga 7. Zagreb: Zora, Grafički zavod Hrvatske
Camus, A. (1976) Kronike, Odabrana djela. Zagreb: Zora, Grafički zavod Hrvatske, knjiga 8, dva toma
Camus, A. (1976) Pobunjeni čovjek, Odabrana djela, knjiga 6. Zagreb: Zora, Grafički zavod Hrvatske
Danijel, Ž. (1990) Tumačenje Kamija. Sveske, Pančevo, 61-66
Foše, M. (2011) Manifest svetlosti. Zlatna greda, 111/112 (XI), pp. 18-19
Grlić, D. (1979) S onu stranu estetike. u: Estetika, Zagreb: Naprijed, IV
Jeremić, D. (1970) Doba anti- umetnosti. Beograd: Kultura
Kovač, N. (1975) Sukob bića i ideala - alijenacija u delu Albera Kamija. Sarajevo: Svjetlost
Mihailović, D. (2013) Kami i Sartr - čiste i(li) prljave ruke. u: Jeremić V., Mihailović D. [ur.] U traganju za smislom - povodom sto godina od rođenja Albera Kamija i početka objavljivanja dela Marsela Prusta U traganju za izgubljenim vremenom (1913-2013): Klasici svetske književnosti - jubileji, Beograd: Univerzitetska biblioteka 'Svetozar Marković', Filološki fakultet, knjiga 6, str. 175-183
Milošević, N. (1978) Antropološki eseji. Beograd: Nolit
Sartr, Ž.P. (1984) Portreti. Beograd: Nolit