Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:6
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5
članak: 5 od 6  
Back povratak na rezultate
Kultura
2013, br. 141, str. 127-137
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 17/04/2014
doi: 10.5937/kultura1341127D
Tranzicija kulture
Univerzitet u Beogradu, Institut za filozofiju i društvenu teoriju

Projekat

Istraživanje klimatskih promena i njihovog uticaja na životnu sredinu - praćenje uticaja, adaptacija i ublažavanje (MPNTR - 43007)

Sažetak

U tekstu se ukazuje na to da intrinsična nepotpunost značenja pojma 'kultura', koji zavisi od konteksta, ne umanjuje ulogu kulture u oblikovanju pogleda na svet. Problematični ekonomski i politički uslovi odražavaju se na stanje kulture, a svest o stanju kulture omogućava dublje sagledavanje mogućnosti društvenih promena. Tome se isprečava princip moderne kapitalističke proizvodnje koja je i nastala sa trgovinom knjigama, kao proizvodnja kulture. Pokazuje se da je proizvodnja kulture, koja je okrenuta profitu, prepreka za stvaralačko oblikovanje kulture. To je još problematičnije u marginalizovanim kulturama, poput kulture u Srbiji, koja je stalno izložena smenama tranzicija- iz premodernog doba, u tradiciju hrišćanstva, pa preko ateističke modernizacije komunističkog režima, do sadašnje ere globalizacije. Tako je tekuća tranzicija kulture u Srbiji postala deo opšte (globalne) kulturne tranzicije koja se nalazi na raskrsnici između proizvodnje kulture, čija je središnja vrednost profit, i stvaranja kulture kao podloge održivog i humanog života na Zemlji.

Ključne reči