Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:11
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:8

Sadržaj

članak: 1 od 18  
Back povratak na rezultate
2021, vol. 3, br. 2, str. 135-148
Finansiranje sporova od strane trećih lica i pristup pravdi
Karanović & Partners law office, Belgrade

e-adresamilan.lazic@karanovicpartners.com, milica.savic@karanovicpartners.com
Ključne reči: arbitraža; finansiranje sporova od strane trećih lica; sukob interesa; poverljivost; pristup pravdi
Sažetak
Cilj ovog rada je analiza uticaja finansiranja sporova od strane trećih lica na pravo na pristup sudu i arbitraži i njihov odnos. Polazna tačka ove analize je prepoznavanje uobičajenih problema i izazova u slučaju postojanja trećih lica koja finansiraju određeni spor i imaju sopstveni finansijski interes za uspeh strane koju finansiraju. Autori se kroz rad bave pitanjem da li je ove probleme i izazove moguće prevazići uz postojeću regulativu ovog pitanja. Prepoznat je nedostatak sveobuhvatne i opšte prihvaćene regulative u ovoj oblasti koji povećava rizik postojanja neotkrivenih sukoba interesa između učesnika u sporovima, što utiče na mogućnost očuvanja poverljivosti postupka, efikasnost i pravičnost u postupanju. Iako je nesumnjivo da finansiranje sporova od strane trećih lica doprinosi široj mogućnosti pristupa pravdi, autori su mišljenja da nedovoljno razvijena regulativa u ovoj oblasti može proizvesti i potpuno suprotne efekte na pravo na pristup pravdi. Autori zaključuju da je potrebno uvesti regulativu u ovoj oblasti, kako kroz nacionalna zakonodavstva tako i kroz arbitražna pravila arbitražnih institucija.
Reference
Born, G. (2014) International Commercial Arbitration. 2nd edition
Glaves, B. What Do We Mean When We Say Access to Justice?. https://chicagobarfoundation.org/blog/bobservations/what-do-we-mean-when-we-say-access-to-justice
Shannon, S.V. (2020) Rethinking the Impact of Third-Party Funding on Access to Civil Justice. DePaul Law Review, 69
Vijayvergia, C. (2020) Balancing Disclosure and Confidentiality Obligations in Third-Party Funding. Arbitration & Corporate Law Review
von Goeler, J. (2016) Third-Party Funding in International Arbitration and its Impact on Procedure. Kluwer Law International
Yu, H. (2017) Can Third Party Funding Deliver Justice in International Commercial Arbitration?. International Arbitration Law Review
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/RKSPP2102135L
primljen: 11.10.2021.
prihvaćen: 27.10.2021.
objavljen u SCIndeksu: 10.12.2021.

Povezani članci

Nema povezanih članaka